Den digitale byggmestern Odd Arvid Bjørnstad.

Digital byggmester: – Endring er vondt, men det gjør godt når det endelig glir

– Yrkesstoltheten er det viktigste også i den digitale tidsalderen, sier byggmester Odd Arvid Bjørnstad i Bjørnstad Bygg.

Rakkestadbedriften Bjørnstad Bygg, som siden 2015 har vært Norgeshusforhandler, har de siste årene tatt det store BIM-steget.

– I 2006 var vi tre ansatte, i dag er vi 23 ansatte. Vi har vokst med den digitale utviklingen, sier Bjørnstad på Byggedagene.

Fagkompetanse

Han forteller at fjerde generasjon som driver byggmesterarven videre.

– Jeg er glad i yrket og har en yrkesstolthet. Selv om vi nå går over i den digitale tidsalderen, er det viktig å ikke glemme hvor faget kommer fra. For oss handler det om mer enn kun det digitale, vi skal satse på fast ansatte, lærlinger og et godt prosjekteringsgrunnlag. Det digitale løser ikke alle utfordringer og nettbrettet fungerer ikke så veldig bra hvis det ikke ligger fagkompetanse i bunn, sier han.

Etterlyser Bygg21-spin-off i periferien

Byggmesteren sier at bedriften fikk drahjelp da den ble en del av Norgeshuskjeden da kjeden gikk i spissen for papirløs byggeplass.

– Det hadde vært tungt å starte denne prosessen selv, men jeg vil i dag påstå at det ikke er nødvendig å være del av en stor forhandlergruppe for å lykkes med digitaliseringen, sier han.

Likevel mener han det er en terskel for små bedrifter.

– Det burde vært en type Bygg21-spin-off rettet mot de mindre bedriftene ute i periferien. Terskelen kan nok oppfattes som høy for mange. Det gjør vondt med endring, men det er utrolig godt når det endelig glir, fastslår Bjørnstad.

Forutsigbarhet viktig for små bedrifter

Han fremhever spesielt hvor viktig forutsigbarhet innen forskrifter og regelverk er spesielt for et lite firma.

– For vårt firma som ikke har en voldsom stor omsetning er det en urolighet knyttet til at endringer i tekniske forskrifter kommer tett på. Vi skal bygge rasjonelt, men det gjelder mer enn å bygge raskt. Endringer kan vi lett håndtere på kontoret, men alle endringer skal også over på nettbrettet og ut til alle de 18 guttene jeg har ut på byggeplass. Risikoen for byggefeil øker med alle endringene som kommer. Det kan vi

ikke tulle med, det blir kostbart for både store og små, sier han.