Diakonveien Omsorg +

Diakonhjemmet Omsorg + fotodato: 8.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDiakonhjemmet Omsorg + fotodato: 8.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDiakonhjemmet Omsorg + fotodato: 8.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDiakonhjemmet Omsorg + fotodato: 8.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDiakonhjemmet Omsorg + fotodato: 8.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDiakonhjemmet Omsorg + fotodato: 8.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDiakonhjemmet Omsorg + fotodato: 8.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDiakonhjemmet Omsorg + fotodato: 8.10.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadAnleggsleder Kenneth Nyborg i Strøm Gundersen. Foto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild Blakstad

124 nye omsorgsboliger med service er nylig ferdigstilt som første ledd i byutviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage i Oslo.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Omsorgsboliger med service

Areal: 10.000 kvadratmeter

Byggherre: Diakonhjemmet

Totalentreprenør: Strøm Gundersen

Kontraktssum: 330 millioner kroner eks. mva

Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter

Landskapsarkitekt: Cowi

Rådgivere: RIB: Siv. Ing. Will Arentz l RIBr: Fokus Rådgivning l RIV: EM-Teknikk l RIE: Heiberg og Tveter l RIAku: Brekke og Strand Akustikk l RIBFys: EM-Teknikk Energi l BREEAM-revisor: WSP l Uavhengig kontroll: Svendby ByggConsult

Underentreprenører og leverandører: Rivingsarbeider: AF Decom l Grunnarbeider: Kongsberg Entreprenør l Utomhusarbeider: Håkonsen & Sukke l Pele- og spuntarbeider: Seierstad Pelemaskiner l Energibrønner: Båsum Boring l Betongarbeider: Stenseth & RS Entreprenør l Prefab betongelementer: Loe Betongelementer l Ståltrapper og rekkverk: GBS Produkter l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Støpeasfalt: Veidekke Industri l Innvendige dører: Daloc l Låser og beslag: Dormakaba l Himlinger og systemvegger: Modulvegger l Glass og aluminium: Noractor l Malerarbeider: Bohlin l Gulvbelegg og sparkel: Industribelegg l Terrassogulv: Epotek, Norsk Terrasso l Kjøkken: HTH Prosjektavdeling l Skilting: Ide-Systemer l Bodvegger: Garantell l Foldevegg: Saxi Produkter l Branngardin, kjøkkensjalusi: Haby Norske sjalusier l Fendring innredning: Idema l Kjerneboring og betongsaging: Mimax Asfalt & Betong l Branntetting/isolering: Vestfold Brannsikring l Rørleggerarbeider: Assemblin l Gasspeis: Proff Peis l Luftebehandling: Bravida l Elektro: Powertech Elektro l Solceller: Solenergi FUSen l Ledelinjer universell utforming: Universelt l Heis: Orona Norway l Badekabiner: Probad l Søppelsug: Envac l Papp- og folietekking: Jørnsen Tak l Mur- og pussarbeider, flis i leiligheter: Mjøndalen Mur & Puss l Tømrerarbeider: Eiqon Nybygg l Vinduer og balkongdører: Lian Trevarefabrikk l Storkjøkken: Myhrvold storkjøkken l Stillas: Scanstillas l Oppmåling: Asker Oppmåling l Byggrengjøring: Bygg & Eiendomsservice l Innvedige mykfuger: Fugemesteren l Garasjeport: Windsor l Flisarbeid bad: Murermester Stryken og Gudbrandsen l Velferdsteknologi: HEPRO

Diakonveien Omsorg + er første byggetrinn i stedsutviklings-prosjektet Diakonhjemmet hage, som ligger på Steinerud vest i Oslo. Det er Diakonhjemmet som eier hele eiendommen på 130 mål, hvor stiftelsen fra før har sykehus, apotek, omsorgstjenester, VID vitenskapelige høyskole, bibliotek, boliger og barnehager.

Reguleringsplanen for Diakonhjemmet hage omfatter cirka 40 mål av denne tomten og ble vedtatt i mai 2020. Prosjektet omfatter totalt cirka 79.000 kvadratmeter over terreng og består av mange deler som er regulert til ulike formål.

– Dette skal bli et campusområde for utdanning og et innovasjonsområde for framtidas helse, omsorg og velferd – samt et nærmiljø for de som bor her. Det skal bli et godt sted både å jobbe, studere og bo, sier prosjektleder Bjørn Knutsen i Diakonhjemmet.

De nærmeste årene skal det bygges 245 nye boliger, sykehjem, campus for høyskoler, studentboliger og servicetilbud som butikker og spisesteder på området. Det er også planlagt bygging av en ny universelt utformet T-banestasjon, som skal erstatte dagens utdaterte stasjoner på Steinerud og Frøen, opplyser Knutsen.

– Diakonhjemmet hage handler ikke bare om byggeklare tomter. Aller viktigst for Diakonhjemmet er det vi ønsker å få til i og mellom husene – for å utnytte unike fagmiljø og koble sammen tjenestetilbud som alle ligger i en radius på 100-200 meter, sier han.

Diakonveien Omsorg + består av 124 leiligheter fordelt på tre blokker i fire til seks etasjer. Under blokkene er det også to kjelleretasjer som inneholder parkeringsanlegg, boder, treningsrom og garderober.

De tre bygningskroppene er koblet sammen med to mellombygg i første etasje. På taket av disse er det takterrasser. I femte etasje er det fellesterrasser. Det er også to vestvendte felles utomhusområder på bakkeplan i direkte tilknytning til fellesarealer i første etasje.

I første etasje er det servicearealer med blant annet resepsjon, kafeteria, storkjøkken, aktivitetssenter, og bibliotek. Her er det også base for hjemmetjenester med kontorer og møterom for bydel Vestre Aker og kontorer for Diakonhjemmet Omsorg, som skal stå for driften av omsorgsboligene. I tillegg er det næringsarealer som foreløpig ikke er leid ut.

Samtlige leiligheter er på 47 eller 54 kvadratmeter og er beregnet for enslige eller par. Alle boligene har balkong eller markterrasse. I samtlige etasjer er det et felles oppholdsrom ved hver trappeoppgang.

Byggherre er Diakonhjemmet, som er en ideell stiftelse underlagt den Norske kirke. AF-eide Strøm Gundersen er totalentreprenør, mens Lund+Slaatto har tegnet prosjektet.

Grunnarbeider og konstruksjon

På tomta sto det fra før utleieboliger som var i Diakonhjemmets eie. Disse ble revet våren 2018 av AF Decom, og grunnarbeidene startet i oktober samme år, opplyser prosjektleder Trond Fjeldheim i Strøm Gundersen.

– Grunnarbeidene gikk greit på en tomt som besto av en del leirmasser. Vi gravde oss ned til fjell og sprengte ut resten. Vi spuntet på de stedene det var nødvendig, sier Fjeldheim til Byggeindustrien.

Kjelleretasjer, bunnplate og yttervegger er plasstøpt, mens resten er prefabrikkerte betongelementer. Øverst ligger et ventilasjonsbygg i hver av de tre blokkene. Det er også solcelleanlegg på taket som forsyner bygget med strøm.

For å forsyne omsorgsboligene med varme og kjøling er det boret en brønnpark på 46 brønner 300 meter ned i bakken. Brønnparken skal utnytte overskuddsvarme fra sykehuset og sørge for at hele prosjektet er selvforsynt med energi til varme og kjøling fra en nærvarmesentral.

Alle leiligheter har vannbåren gulvvarme, og i bunnen av trappene er det radiatorer.

Smarthusteknologi

Alle boligene er utstyrt med smarthusteknologi. I tillegg til all teknologi i leilighetene som regulerer varme, lys, heve/senkevask etc, vil hver beboer få en iPad. Denne er satt opp slik at beboeren enkelt kan kommunisere med husvert eller andre via levende bilder, og kan sjekke alt fra dagens meny til aktiviteter og arrangementer.

Strøm Gundersens anleggsleder Kenneth Nyborg forteller at prosjektet har gått sin gang, tross koronarestriksjoner og noen omrokeringer i starten av epidemien.

– Vi fikk ingen smitte på riggen, men i starten ble det en del frafall på grunn av foreldre som måtte være hjemme med barn. Bare i løpet av første helgen ble vi redusert med 50 mann, men det tok seg opp igjen etter en stund, sier han.

Utover koronaepidemien synes både prosjektleder og anleggsleder at det ikke har vært noen spesielle utfordringer i prosjektet, og at samarbeidet med byggherren har vært veldig bra.

Arkitektur

Den arkitektoniske grunnideen fra Lund+Slaatto ble utviklet i reguleringsfasen for Diakonhjemmet hage, der omsorgsboligene utgjør første byggetrinn.

– Vi har lagt vekt på å skape boliger med hjemlige kvaliteter tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne, hvor et av hovedpoengene har vært å avinstitusjonalisere, forteller arkitekt og ansvarlig partner Espen Pedersen.

Han peker på at sentrale utformingsprinsipper for de tre bygningsvolumene har vært skalatilpasning mot eneboligbebyggelsen i øst og at prosjektet åpner seg opp og knytter seg til parkarealet i vest. Volumene er justert i høyde og plassering for å optimalisere sol- og lysforhold for leilighetene og uterommene.

– Et viktig premiss for oss som arkitekt i dette prosjektet har vært å tilrettelegge for sosiale møteplasser mellom beboerne. Gårdsrommene og de grønne takterrassene er lett tilgjengelige og gir også beboerne mulighet for kontakt med naturen, sier Pedersen.

Det er ellers lagt vekt på å gi både innvendige og utvendige rom et variert utrykk og skape en materialitet med sanselige og taktile kvaliteter, blant annet i fasadene.

Arkitekten peker på at det er gjennomgående detaljerte løsninger, som blant annet viser seg i murverket eller detaljene i stål- og trekledningen. Murverket er satt i viltforband/«cowboyforband», som gir et variert utrykk uten repeterende mønsterdanning.

– Hver blokk har hver sin mørtelfarge, noe som på tross av at det virker som en liten forskjell er med på å differensiere blokkene og samtidig nedskalerer anlegget. Et annet viktig mål har vært å gi bygget et solid utrykk, som understrekes blant annet med murte vindussmyg og balkonger montert i utsparinger i murverket, forklarer han.

Utomhus

Landskapsarkitekt Marjit Vinjerui Christenson i Cowi opplyser at det er lagt vekt på å lage gode uterom for beboerne, med både private arealer tilknyttet boligene og arealer hvor det går an å samles.

Ved hovedinngangen og langs fasaden ved Diakonveien er det opphøyde plantefelt med sittekanter i tre som ønsker beboere og besøkende velkommen. Det er etablert flere infiltrasjonsbed som er nedsenket for å kunne ta imot og fordrøye overvannet på tomta.

Miljøambisjoner

Diakonveien Omsorg + sertifiseres etter BREEAM Very Good. Prosjektleder Bjørn Knutsen forteller at Diakonhjemmet har forpliktet seg på en miljøsatsing med høye ambisjoner for bærekraftig forvaltning og utvikling av eiendommer og infrastruktur.

– Som en av de første i Norge har Diakonhjemmet hage fått godkjent første fase av BREEAM Communities – et internasjonalt sertifiseringssystem for bærekraft ved større områdeutviklinger. Diakonhjemmet skal bidra til bærekraft i vid forstand, og vi oppfatter det som både et diakonalt anliggende, og en del av samfunnsoppdraget, avlslutter han.

Vestre Aker bydel flytter inn i byggene 15. november, og det er planlagt at beboerne kan flytte inn 1. desember.


Flere prosjekter