BNL-direktør Jon Sandnes. Foto: Truls Tunmo

Dette vil BNL endre med HMS-kortet

Ordningen med HMS-kort for bygge- og anleggsnæringen har et tydelig rom for forbedringer, mener BNL-direktør Jon Sandnes.

Fredag gikk høringsfristen ut for Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i forskrift om HMS-kort for bygge- og anleggsplasser, forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) ut.

Administrerende direktør Jon Sandnes i BNL sier til Byggeindustrien at han mener regjeringen tar et solid steg i riktig retning med sine endringsforslag, men påpeker at det fortsatt er rom for forbedringer til ordningen om HMS-kort.

– Slik som det fungerer i dag, er det åpenbare forbedringsområder. Men vi er veldig fornøyde med det regjeringen kommer med her, sier han.

Departementet foreslår blant annet krav om HMS-kort fra dag én på byggeplassen med formuleringen «Arbeidet kan ikke påbegynnes før gyldig HMS-kort kan fremvises».

Etterspurt kontroll

Departementet nevner også i sitt høringsnotat at sanntidskontroll av kortopplysningene har blitt utført av tilsynsmyndighetene siden januar i år, men at man nå også vil styrke denne samtidskontrollen, blant annet ved å utstyre HMS-kortene med QR-kode som kan scannes.

– Å sikre sanntidskontrollen er et grep vi har bedt om, sier en fornøyd Jon Sandnes.

BNL har også levert sine innspill til departementet, og foreslår blant annet at de følgende punktene kommer med:

  • At HMS-kortet skal følge person
  • At kun hovedarbeidsgiver skal påføres HMS-kortet
  • At kvalifikasjoner skal påføres HMS-kortet

– Slik det er i dag, følger HMS-kortet arbeidsgiveren, slik at én person kan sitte på flere kort. Vi vil at hvert kort skal følge den konkrete arbeidstakeren, slik at det kun er ett kort per person, sier Sandnes.

Hurtigspor

– Vi er også opptatte av at prosessen med å få HMS-kort må skje langt raskere enn i dag. Når alle offentlige registreringer er på plass, bør man kunne få HMS-kort på én uke, sier Sandnes, som forventer at dette kommer på plass i løpet av et år.

For utenlandske arbeidstakere tar det i dag fort to uker å få F-nummer hos skattekontoret, men det tar bare to dager på Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. BNL mener dette bør innføres som hurtigspor for samtlige utenlandske arbeidstakere som trenger F-nummer og D-nummer. Det er, ifølge BNL, viktig med rask prosess, også for utenlandske foretak og arbeidstakere, for å sikre krav om HMS-kort fra dag en på byggeplass.

I høringsnotatet fra departementet slås det fast at varigheten til kortet skal være to år, men dette ønsker BNL å øke til fem år.

– Når kortene kan sjekkes online, trenger man ikke fornye de så ofte, understreker Sandnes.

Se Arbeids- og sosialdepartementets høringsforslag her.