Et steinskred stengte riksvei 13 ved Lonavatnet 13. juli. Foto: Statens vegvesen

Et steinskred stengte riksvei 13 ved Lonavatnet 13. juli. Foto: Statens vegvesen

Dette svarer byggherrene og Samferdselsdepartementet på ønsket om tiltak på riksvei 13

Ifølge Samferdselsdepartementet er det to pågående prosjekter som skal gi bedre fremkommelighet på riksvei 13. Mens Statens vegvesen har ansvar for det ene prosjektet, så har Nye Veier ansvar for det andre.