Fra samlingen i vår.

Dette skal «BAE-næringen SAMMEN2020» jobbe med fremover

Samarbeidsprosjektet «BAE-næringen SAMMEN2020» har valgt ut bærekraft som det viktigste strategiske fokusområdet for prosjektet - og nå starter oppgaven med å utforme innholdet rundt satsingen.

Jon Sandnes

De første samlingene er allerede gjennomført i samarbeidsprosjektet - og det utpekte strategiske rådet i grupperingen, samt kommunikasjonslederne i de aktuelle selskapene og organisasjonene, er nå i full gang med å sette opp planene for det videre arbeidet - ikke minst frem mot den neste felles samlingen 20. november.

Samlet næring
Prosjektet har som ambisjon at en samlet næring skal ta en enda sterkere posisjon i samfunnet.

Liv Kari Skudal Hansteen på samlingen i vår.

- En sterk posisjon handler ikke bare om omsetning, størrelse på kontrakter eller antall sysselsatte. En sterk posisjon er også avhengig av at vår næring blir oppfattet som en del av løsningen på de store utfordringene vårt samfunn står overfor, påpeker BNL-sjef Jon Sandnes, leder for BAE-rådet, som står bak fellesprosjektet BAE-næringen bidrar vesentlig til både forbruk og utslipp. Dette er et område hvor næringen kan gjøre en forskjell. Sandnes skal sammen med Liv Kari Skudal Hansteen, leder for strategisk råd i «BAE-næringen SAMMEN2020» og til daglig adm. dir. i RIF,ha det overordnende ansvaret for gruppens videre arbeid, som skjer i tett samarbeid med medlemmene i satsingen, som nå totalt teller 75 virksomheter og organisasjoner.

Flere gode grunner
Man har valgt bærekraft som det viktigste strategiske fokusområdet for prosjektet, og det pekes på flere gode grunner til det:

* Byggenæringen bygger landet med bygg å bo å arbeide i, infrastruktur for å knytte bo og arbeidsregioner sammen. Byggenæringen vil være ett nødvendig redskap for å ta ut bærekraftspotensialet.

* Fokus på bærekraft skaper nye forretningsmuligheter og insentiver for å styrke arbeidet med nødvendig innovasjon og teknologiutvikling/digitalisering som kan gi økt lønnsomhet og bedre marginer.

* Fokus på bærekraft gir grunnlag for et godt og nødvendig samspill mellom næringen, myndigheter, og sivilsamfunn.

* Det vil styrke næringen i kampen om talentene. Unge søker jobb med mening, og de har et stort ønske om å bidra, ikke bare til bedriften, men også til samfunnet.

BAE-næringen bidrar vesentlig til både forbruk og utslipp. Dette er et område hvor næringen kan gjøre en forskjell

– Bærekraft baserer seg på tre dimensjoner; sosiale forhold som handler om menneskene og deres muligheter, økonomi som handler om at investeringer skal bidra til grønn vekst og sosial utjevning, og klima og miljø som handler om å redusere klimautslipp og unødig bruk av ressurser. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig, legger Hansteen til.

Både Sandnes og Hansteen peker også på at bærekraft og konkurransekraft går hånd i hånd.

– Virksomheter og bransjer som ikke klarer å levere bærekraftige løsninger kommer til å få store utfordringer i årene som kommer. Skal vi lykkes som næring må derfor bærekraft bli en integrert del av virksomhetene i alle ledd. Vi må for eksempel se på forretningsmodeller og muligheter for digitalisering, og legge vekt på miljøaspekter og sosiale og økonomiske forhold ved i alle deler av virksomheten, sier Sandnes.

De peker på at det blir avgjørende at toppledere må ta lederansvar i det videre bærekraftsarbeidet.

– Vi kan ikke sitte og vente på at myndighetene og omgivelsene rundt skal legge alle premissene. Vi må tenke bredere og mer fremtidsrettet. Det er derfor avgjørende at vi selv tar et lederansvar innen dette arbeidet, og at dere som toppledere engasjerer dere personlig. På den måten kan fokuset på bærekraft bli en motor for utvikling av hele næringen, mener Hansteen.

Toppledersamling 20. november
På samlingen for toppledere i næringen 20. november vil man sette fokus på dette temaet. Der vil RIF, BNL, Arkitektbedriftene, NELFO, JM, AF Gruppen, Nye Veier og Finans Norge bidra med sine tanker rundt temaet.

Fremsnakke næringen
Noe av målet med «BAE-næringen SAMMEN2020» er å skape et samlingssted som skal bidra til bedre å få synliggjort næringens viktighet og verdiskaping samt å styrke dens konkurransekraft. Initiativtakerne peker på at det er et behov for en sterk og felles stemme som forteller de gode historiene og får frem viktige fakta som viser næringens betydning og verdiskaping. Man ønsker å etablere en egen arena for toppledere som bidrar til å fremsnakke Norges største fastlandsnæring. Målet er å sette næringen enda tydeligere på kartet.

Dette er de neste samlingene i «BAE-næringen SAMMEN2020»:
Toppledere: 20. november
Kommunikasjon: 28. november

Disse sitter i strategisk råd i «BAE-næringen SAMMEN2020»:
Grete Aspelund (Sweco)
Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg)
Kjetil Eriksen (Tømrermester Kjetil Eriksen)
Ståle Rød (Skanska Norge)
Trond Hagerud (Mapei)
Knut Strand Jacobsen (Byggmakker/Onninen)
Christian Joys (Probiz)
John Harry Simonstad (Arendal EL.Team)
Idar Kreutzer (Finans Norge)
Siri Bakken (Oslo Works)