Fungerende administrerende direktør i RIF, Ari Soilammi. Foto: RIF

Dette forventer RIF av statsbudsjettet 2021

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har noen klare forventninger til innholdet i statsbudsjettet som legges frem denne uken basert på tilstanden til offentlige bygg og infrastruktur.

Det skriver RIF i en pressemelding mandag.

Onsdag 7. oktober legger Solberg-regjeringen frem sitt forslag til nytt statsbudsjett og nasjonalbudsjett.

RIF trekker i forkant frem fem punkter som foreningen venter fra regjeringens forslag.

Forventningene dreier seg i all hovedsak om at regjeringens satsing på riksveier og jernbane fortsetter og at investeringene i vedlikehold og oppgradering av helsebygg og sykehus, kommunale bygg og fengsler økes.

Fungerende administrerende direktør Ari Soilammi i RIF påpeker blant annet at erfaringer fra 2020 bør være med på å styre regjeringens prioriteringer.

– Behovene for helsetjenester vil å øke i årene framover samtidig som halvparten av dagens sykehus i dag har en dårlig fysisk tilstand med betydelige vedlikeholdsetterslep. RIF forventer derfor at det blir økte bevilgninger til vedlikehold og oppgradering av sykehus i statsbudsjettet. Erfaringen fra korona-pandemien viser også at det er et behov for å se mer helhetlig på helsetilbudet fordelt på kommune og stat. RIF forventer øremerkede midler til å kunne gjøre bygningsmessige endringer for å få til mer effektiv sambruk av arealer og på sikt spare penger.

Dette er RIFs fem viktigste forventninger til nytt statsbudsjett:

  • Investeringstakten til riksveier videreføres
  • Bevilgningsnivået til jernbanen fortsetter
  • Bevilgninger til vedlikehold, oppgradering og sambruk av helsebygg og sykehus øker
  • Øremerkede midler settes av til vedlikehold, oppgradering og ombygging av kommunale bygg
  • Bevilgningsrammen for vedlikehold og oppgradering av fengslene økes