STOR VARIASJON. I løpet av læretiden skal Kasper Omenås innom en rekke ulike arbeidsområder, som vinterdrift, vårrengjøring, overvannssystemer, asfaltarbeid, driftspatrulje/vaktbil, maskinelt renhold, grøntvedlikehold og anleggsarbeid. Foto: Svanhild Blakstad

STOR VARIASJON. I løpet av læretiden skal Kasper Omenås innom en rekke ulike arbeidsområder, som vinterdrift, vårrengjøring, overvannssystemer, asfaltarbeid, driftspatrulje/vaktbil, maskinelt renhold, grøntvedlikehold og anleggsarbeid. Foto: Svanhild Blakstad

Dette faget er så nytt at det ikke finnes lærebøker - nå skal Kasper (19) brøyte vei

Kasper Omenås (19) er den aller første lærlingen i sitt slag i veidrift- og veivedlikeholdsfaget.