Branås avfallsdeponi i Skedsmo er omtrent 50 år gammelt og inneholder mellom 800.000 og 900.000 kubikkmeter gammelt avfall. Illustrasjon: Multiconsult

Det vil koste nesten 1,7 milliarder å fjerne søppeldeponi i Skedsmo

Å grave opp mellom 800.000 og 900.000 kubikkmeter nedgravd avfall i Skedsmo kommune vil koste omtrent 1,7 milliarder kroner og innebære risiko for både eksplosjon, kvelning og smitte, heter det i en ny rapport.

NRK omtaler saken i en artikkel denne helgen.

Multiconsult har utformet rapporten på oppdrag for Skedsmo kommune. Å grave opp det nedgravde søppeldeponiet i Brånåsdalen i Skedsmo og erstatte det med ren jord, vil ifølge rapporten koste totalt 1,67 milliarder kroner.

Skedsmo kommunes driftsbudsjett for 2019 er på totalt rundt 4,1 milliarder kroner.

Å grave opp og fjerne deler av deponiet vil, ifølge rapporten, koste totalt 996 millioner kroner.

«Risikoen er knyttet til både eksplosjonsfare, helseeffekter og kvelningsfare ved svært høye gasskonsentrasjoner,» står det i tillegg i rapporten.

Blant annet varsles det om den giftige gassen hydrogensulfid, som ofte dannes i avfallsdeponier. Rapporten advarer også om at sanering «vil kunne føre til at skadedyr, fugler og insekter trekkes mot området og at det oppstår risiko for spredning av smitte over store områder, blant annet til åpne drikkevannskilder.»

Det estimeres at deponiet inneholder mellom 800.000 og 900.000 kubikkmeter avfall. I tillegg kommer et tre meter tykt jordlag på toppen av det gamle avfallet, noe som utgjør ytterligere 800.000 tonn jordmasser.

Totalt er det snakk om å grave opp, fjerne og erstatte rundt 1,6 million kubikkmeter masse.

I begge alternativene er det snakk om å kjøpe ut langt flere boliger enn det Skedsmo så langt har besluttet.

Multiconsult-rapporten slår fast at hele 120 boliger må kjøpes ut dersom man skal sanere området, og at en komplett sanering av hele området vil ta mellom fem og syv år.

I dag ligger det omtrent 150 boliger på eller i umiddelbar nærhet til den snart 50 år gamle søppeldyngen.