Det skal lønne seg å drifte grønt

Miljøkrav er den siste tiden blitt viktige parametere i tildeling av nye kontakter, innen både bygg og anlegg. Nå er det satt langt strengere miljøkrav også til kontakter innen drift- og vedlikehold av veinettet.