Det skal gjenbrukes

En grønnere måte å arbeide på er noe som definitivt preger 2021 og som på mange måter vil definere byggenæringen de nærmeste årene. Koronapandemien har gitt klimaarbeidet kamp om oppmerksomheten de siste 14 månedene, men byggenæringens omstilling til å jobbe stadig smartere og mer fremtidsrettet vil dominere mye av byggenæringens oppmerksomhetsbilde de nærmeste årene.

Det er knapt et møte eller webinar hvor tematikken klima ikke har en sentral posisjon innen byggenæringens brede nedslagsfelt om dagen. Næringens utbredelse og posisjon gjør at virksomhetene som arbeider innen denne sektoren også vil ha en helt avgjørende rolle om Norge skal nå frem med sine klimaforpliktelser. Byggenæringen er på mange måter nøkkelen om vi faktisk skal lykkes med dette arbeidet. Næringens omfang medfører et stort inngrep i landets totale klimagassutslipp og øvrige påvirkninger på vårt miljø, men er dermed også helt avgjørende for at man skal kunne snu utviklingen for hele landet og faktisk kunne klare å komme dit vi ønsker.

Det er nå mange virksomheter i næringen som virkelig har tatt innover seg det grønne omstillingen vi nå er på full fart inn mot. Stadig strengere krav vil gjøre at hele næringen må omstille seg, men nå er det faktisk forventningen om at byggenæringen skal være med å bidra som er den store driveren. Krevende byggherrer og sluttkunder har forventninger om at byggenæringen faktisk skal levere innen det grønne skiftet allerede nå, også før de formelle kravene er med på å presse dette frem. Markedet er i ferd med å sette de nødvendige krav og forventninger til aktørene i næringen om at man må se en grønn utvikling, om de ikke skal bli valgt bort. Dette har gitt mange virksomheter en boost, og flere selskaper er nå i stor grad med på å drive frem utviklingen innen dette feltet.

Byggenæringen realiserer hvert eneste år mange tusen nye boliger, næringsbygg, skoler, sykehjem, veier og annen infrastruktur. Dette har uten tvil en miljøkostnad. Årene fremover vil derfor kreve at vi blir flinkere til å ta vare på det vi allerede har, og ikke minst vil vi se krav om en helt ny måte å benytte brukte byggematerialer om igjen. Hvert år kastes enorme ressurser på dynga, og dette er ressurser som i langt større grad burde vært benyttet i de nye konstruksjonene som bygges. Gjenbruk og ombruk er noe som i stadig større grad vil være en del av hverdagen i byggenæringen. Vi ser allerede at dette er i ferd med å bygge seg opp enkelte steder, og i tiden fremover vil vi oppleve en eksplosjon innen dette feltet. Vi tar opp flere eksempler rundt denne utviklingen i den seneste utgaven av Byggeindustrien.

I dag stoppes mange gode ideer og planer rundt det praktiske, det finnes ikke gode nok løsninger for ny bruk av brukte materialer. Det handler om planlegging, logistikk og ikke minst et regelverk som må fornyes. Dette er i ferd med å endre seg, men det går sakte, og her må næringens virksomheter selv gå foran for å presse frem endringer. Dette er noe kundene nå ønsker, og snart vil kreve. Da må næringens aktører være frempå og stå klare til å ikke bare møte denne fremtiden, men å skape den. De nye tidene vil komme raskere enn vi tror.