Det siste teglverket stenger dørene

1. november 2014 blir en merkedag i norsk byggenæring. Da stenges landets siste teglverk etter 119 års drift.

Bratsberg Tegl, som nå inngår i Wienerberger, har over en lengre periode vært landets eneste gjenlevende teglsteinprodusent, men nå er det ugjenkallelig også slutt for fabrikken i Lunde i Telemark.

Opp gjennom årene har det vært mange hundre teglverk over hele landet. Produksjon og bruk av teglstein ble introdusert i Norge allerede på 1100-tallet av omreisende munker. Det er dermed en lang æra som når blir brutt. Men markedet har rett og slett blir for lite for det eneste gjenværende teglverket. Bratsberg tegl har hatt en utfordrende drift gjennom mange år. I 2014 ville kapasitetsutnyttelsen på fabrikken vært på kun 40 prosent. Da er det vanskelig å få til en god drift. Med utviklingen vi har i dag ser det heller ikke ut til at markedet vil snu nevneverdig innen dette markedet. Nå er det ikke slik at Wienerberger vil slutte å tilby teglstein i Norge etter 1. november. Det er både bygget opp et stort lager i Lunde og produksjonen vil også fortsette i konsernets to fabrikker i Danmark.

Den siste rå mursteinen i Lunde blir produsert 1. november. Dette går ut over 20 ansatte som mister jobben. Dette er trist i seg selv, men også et bilde på utfordringen norske byggevareprodusenter har om dagen. Nå er nok tegnsteinproduksjon noen annerledes enn flere andre produkter, ettersom hele markedet går ned. Det er ikke nødvendigvis sterk konkurranse fra utlandet som er den største utfordringen.

Tidligere i samme uke besluttet også Saint-Gobain Bøckmann å legge ned sin produksjon i Fredrikstad. To tradisjonsrike virksomheter valgte derfor å gå inn for en avvikling av produksjonen samme uke. Vi får håpe dette bildet ikke blir utviklingen fremover. Vi trenger en sterk norsk byggevareproduksjon.