Det er nå vi planlegger for byggenæringens fremtid

Det er nå sju uker siden koronakrisen for alvor bet seg fast i det norske samfunnet og Erna Solberg i stor grad stengte ned landet. Byggenæringen har klart seg rimelig godt i løpet av disse ukene, men det er hvilke valg og hvordan vi nå planlegger for tiden fremover som vil avgjøre næringens nærmeste fremtid.

Det at det går nokså bra for næringens aktører, gitt den meget anstrengte situasjonen vi nå befinner oss i, er definitivt ikke det samme som at vi vi klare oss fint til høsten og neste år. Oppgavene og prosjektene som nå er i ferd med å bli gjennomført er oppdrag som ble planlagt og bestilt for mange måneder siden. Det betyr at man fortsetter med å holde hjulene i gang i allerede påbegynte prosjekter. Det finnes selvsagt en rekke mindre oppgaver som nå er satt ut livet, gjerne også som hastesaker, men dette er de mindre oppgave som har kort varighet.

Misforstå ikke, dette er også livsviktige oppdrag for en rekke mindre og mellomstore selskaper rund om i hele landet, og som er helt nødvendig for å kunne holde folk i arbeid og virksomheten flytende i en meget utfordrende tid. Dette gjelder innen både bygg og anlegg. Her har flere både private og offentlige aktører gjort en god innsats med å snu seg rundt og gjennomfører oppdrag som må gjøres, men som kanskje var planlagt noe lenger frem i tid. En rekke privatpersoner har også sett muligheten til å gjennomføre ulike typer vedlikeholdsarbeid både i hus og hytte, noe som definitivt også er med på å holde den totale aktiviteten rundt om i næringen oppe på et bra nivå.

Det er likevel tiden etter sommerferien, og ikke minst neste år, som er det store spørsmålet. Uansett hvor langvarig denne krisen vil være, vil den slå kraftig inn på hvilke oppgaver som kommer i tiden fremover, og da spesielt for 2021. De fleste offentlige storprosjektene, i statlig regi, vil forhåpentligvis som planlagt – det bør de i hvert fall gjøre. Spørsmålet er hvor stor innvirkning inntektsfallet til både kommunene og fylkeskommunene vil ha å si for planleggingen av nye prosjekter i deres regi – og ikke minst hvordan nedgangen vil slå ut for de private utbyggingene.

Vi kan vel slå fast at mange av prosjektene innen det private markedet vil få seg et kraftig skudd for baugen. Mest sannsynlig vil en rekke utbygginger, både på næringsbygg og reiselivssiden, bli stoppet opp. Flere hotellprosjekter vil nok bli satt på vent, og det skal også bli meget spennende å se hvordan utviklingen innen næringsbygg-markedet blir. Etterspørselen etter kontorlokaler kan få en negativ tendens de nærmeste årene, slik at faren selvsagt er til stede for at nye prosjekter blir lagt ned i en skuff i påvente av bedre tider – også på lengre sikt. Mange er, med rette, selvsagt også bekymret for boligmarkedets utvikling. Bruktmarkedet ser ut til å fungere noenlunde bra i dagens situasjon, men vi ser at salget av nye boliger stopper opp, noe som da vil få innvirkning på igangsettingen i tiden fremover. Dette vil selvsagt variere fra landsdel til landsdel.

Derfor er det nå meget viktig fylkeskommunene og kommunene, samt de private utbyggerne, ser både på sitt ansvar og sine muligheter til å gjennomføre planlagte prosjekter, og prosjekter man nå er i ferd med å utvikle. Ikke sett disse på vent nå – det rammer mye bredere enn selve investeringen – både på kort og lengre sikt. Det vil uten tvil kunne bli god konkurranse om prosjekter som kommer ut i markedet til høsten og neste år.

En rekke entreprenører vi har snakket med er ikke spesielt uroet for de aller nærmeste ukene, men for 2021. Det er da den store smellen kan komme. Derfor er det også så viktig at alle nå ser viktigheten av å planlegge nye utbygginger, og få dem ut i markedet. Samtidig må det også signaliseres at disse vil komme, for å roe markedet noe ned, slik at man ikke kommer inn i en ond spiral som virker selvforsterkende og kan få stor innvirkning på hele sysselsettingen i næringen. Og husk på, faller aktiviteten kraftig innen bygg og anlegg, treffer dette mye bredere enn kun byggenæringen alene. Dette vil kunne få en enorm innvirkning på hele landet.