Statens vegvesen jobber med ulike tiltak som skal kutte CO2-utslippet i de tilfellene de ikke klarer å unngå veibygging over myrområder. Bildet er fra E6-utbyggingen på Helgeland hvor veien bygges oppå myra. Metoden gir ifølge Statens vegvesen 90 prosent mindre CO2 utslipp enn vanlig måte å bygge på. Entreprenøren LNS, Aas Jacobsen/Vianova-nettverket og NGI har vært med på å utvikle myrkonseptet.

Statens vegvesen jobber med ulike tiltak som skal kutte CO2-utslippet i de tilfellene de ikke klarer å unngå veibygging over myrområder. Bildet er fra E6-utbyggingen på Helgeland hvor veien bygges oppå myra. Metoden gir ifølge Statens vegvesen 90 prosent mindre CO2 utslipp enn vanlig måte å bygge på. Entreprenøren LNS, Aas Jacobsen/Vianova-nettverket og NGI har vært med på å utvikle myrkonseptet.

Foto: Henrik Lissman, Statens vegvesen.

– Det er mulig å sile ut veitraseer med høye klimagassutslipp

Statens vegvesen jobber med flere konkrete tiltak som skal gi betydelig reduksjon i CO2-avttrykk når det bygges vei over myrområder. Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik er allikevel klar på at førsteprioritet er å unngå å bygge over arealer med særlig stor naturverdi, og han peker på to ferske naturvernavtaler som vil øke fokuset på å sile ut veitraseer med høye klimagassutslipp.