Det blir dyrere

Vi ser at stadig flere prisanslag på større prosjekter sprekker, og at kostnadene når spaden settes i jorda er noe helt annet enn når planleggingen startet og som kanskje er blitt justert flere ganger gjennom en lengre periode.