De nye høyspentmastene er designet for å passe inn I landskapet, med bratte fjellsider som stuper ned i Lysefjorden i Rogaland. Foto: Statnett / Woldcam)Hvert av mastefundamentene er sikret med tolv bergankere. Her ses også innstøpte fotbolter for festing av rørmast. Bildet er tatt da de ble installert i september 2017. Foto: NGI

Designmaster lyser opp i Lysefjorden

Da Statnett måtte sette opp nye høyspentmaster ved Øygardstølen i Lysefjorden, satset de på godt design for å ikke forringe den populære turdestinasjonen.

Det skriver Norges Geotekniske Institutt (NGI) i en pressemelding mandag.

Turstien fra Øygardstølen til Kjerag, som stuper 1.000 loddrette meter ned i Lysefjorden i Rogaland, er, ifølge pressemeldingen, en av Norges vakreste og mest populære fotturer.

Oppgradering av det sentrale strømforsynings-nettet gjorde det nødvendig for Statnett å bygge nye høyspentmaster ved parkeringsplassen på Øygardstølen. Utfordringen var å skape en ny type master som er tilpasset landskapet og ikke er til ulempe for turisttrafikken eller naturopplevelsen. Statnett valgte å engasjere en industridesigner til å spesialtegne master som kunne å bli en attraksjon i seg selv. I oktober 2017 kom de tre høye og slanke mastene på plass. I løpet av våren 2018 skal også ledningene strekkes, skriver NGI.

– Det er ikke bare det visuelle man må ta hensyn til når kanskje landets viktigste infrastruktur skal på plass. Sikkerhet og teknisk funksjonalitet er helt vesentlig, sier prosjektleder Håvard Bertling i Statnett.

Solid forankring

Mastene blir utsatt for store belastninger med strømledninger i lange og tunge spenn i tillegg til naturkreftene på det utsatte stedet. Derfor er det helt avgjørende å fundamentere mastene på en måte som sikrer tilfredsstillende stabilitet gjennom hele levetiden, skriver NGI.

Det geotekniske instituttet ble engasjert tidlig i prosjekteringsfasen, og det ble raskt besluttet å benytte bergankere, skriver de.

Hver mast er montert på oktagonale betongfundament som er støpt direkte på en utsprengt bergoverflate. Hvert fundament er forankret ned i berget med tolv stålstag, med en total lengde på tolv meter. Ankerene er installert i borehull i berg, og støpt fast i nedre del – før de er spent opp til en permanent strekkraft på 75 tonn.

Permanente forankringer er ofte benyttet i konstruksjoner hvor man har store horisontale laster og momenter, kombinert med lav egenvekt på konstruksjonen.

NGI gjennomfører dette som et forskningsprosjekt i samarbeid med Statnett. Til sammen ti sensorer er støpt inn i berget på tre ulike dybder. Kreftene blir registrert ved ønskede

Designmast

Widenoja Design AS fikk i oppdrag å designe det som har blitt omtalt som Statnetts første designmast.

– Sammen med kraftledningene i begge retninger ville disse mastene ta mye oppmerksomhet uansett utforming. Utfordringen var å finne en estetisk god løsning som både var i samspill med, og som reflekterer villskapen i landskapet, forklarer industridesigner Eva Widenoja.