Landskapsarkitekt i Asplan Viak, Rune Skeie og miljørådgiver Una Myklebust Halvorsen lover å strekke seg langt for å ivareta vår levende natur- og kulturarv, og oppfordret flere til å bli med på dugnaden under frokostmøtet til Norwegian Green Building Council før helgen.

Der humla surrer trives også folk

Økologi i byen var tema da Norwegian Green Building Council arrangerte frokostmøte 27. oktober.

Før ble byene lagt der det var vann og god jord. Slik er det ikke lenger. Den beste jordbruksjorda bygges ned og vi fjerner oss fra naturmangfoldet som en konsekvens av urbaniseringen. Vi har en livsstil som skaper mindre kontakt med natur og grønne lunger, og artsmangfoldet i de store byene blir mindre, ifølge en pressemelding fra Norwegian Green Building Council.

Problemstillingen er aktuell og det jobbes for fullt for å skape en endring. Nå vil vi ha grønne lunger, og ikke minst artsmangfold. Oslo og Akershus er en hotspot for nettopp artsmangfold. Så det skal ikke være veldig vanskelig å skape grønne lunger og gode steder for dyr og mennesker midt i byen.

– Vi kan ikke erstatte naturen som er tapt, men vi kan bringe inn en ny flerfunksjonell natur som i tillegg til å øke naturmangfoldet bidrar til klimatilpasning, og mange andre tilleggsgoder – ikke minst et godt bymiljø i møtet mellom kultur og natur, sier landskapsarkitekt i Asplan Viak, Rune Skeie.

Han og miljørådgiver Una Myklebust Halvorsen var to av talerne på frokostmøtet. De lover å strekke seg langt for å ivareta vår levende natur- og kulturarv, og oppfordrer flere til å bli med på dugnaden.

Grønne skolegårder
Miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg forteller at grønne skolegårder planlegges og at det finnes både sedumtak, og mer mangfoldige grønne skoletak rundt om i Oslo i dag. – Vi planlegger mye bruk av nytteplanter, frukttrær, bærbusker og urter i skolegårdene fremover og enkelte skoler ønsker også egne skolehager, sier Motzke som fortsetter: – Vi prøver å inkludere naturtomter inn i skolegården der det er hensiktsmessig og tar i bruk tak til opphold med grønn beplantning. Det er imidlertid en utfordring med stor slitasje på uteområdene knyttet til skoler, så det krever god planlegging og tilrettelegging for å erstatte gummi-og asfaltlandskapene med grønne, mangfoldige uteområder.

Vi må lære mer
Anne Beate Hovind var også tilstede for å snakke om økologi i urbane strøk. Hovind har blant annet vært prosjektleder for kunstprosjektet i Bjørvika Utvikling, og er en nøkkelperson på Losæter i Bjørvika. Å lage jordbruksareal midt i trafikkmaskinen synliggjør mulighetene, og interessen for å dyrke selv har vært overveldende. Vi trenger flere langvarige prosjekter som generasjonen etter oss kan ta over. Vi har så mye å hente på å lære mer - og anleggsgartnere må bare vri seg rundt å bli bønder, sier hun.