Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Departementet tar Esa-granskingen av støtteordningen til treindustrien til etterretning

Onsdag ble det kjent at EØS-tilsynet Esa åpner formell gransking av norske støtteordninger til treindustrien. Landbruks- og matdepartementet sier de tar Esa-granskingen til etterretning. Betong Norge og Norsk Stålforbund er glade for granskingen.