Store mengder med trefiberisolasjon transporteres ut i Europa fra Huntons fabrikk på Gjøvik. Selskapet tjener godt på svak krone. Foto: Hunton
Store mengder med trefiberisolasjon transporteres ut i Europa fra Huntons fabrikk på Gjøvik. Selskapet tjener godt på svak krone. Foto: Hunton

Denne bedriften tjener mer med svak krone – tror markedsuro vil overskygge eksportfordel

Byggevareprodusenten Hunton tjener godt på svak krone når de eksporterer varer fra sin norske produksjon til utlandet, mens handelsprodukter som de selv importerer blir dyrere. – Totalbildet i Europa er veldig negativt, sier Hunton-sjef Arne Jebsen.