Delikat Fabrikker i Drammen

Delikat Fabrikker i Drammen, 14.9. 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDelikat Fabrikker i Drammen, 14.9. 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDelikat Fabrikker i Drammen, 14.9. 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDelikat Fabrikker i Drammen, 14.9. 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienAlentos anleggsleder Tonny Hulbakviken og prosjektleder Yngvar Bekkevold foran Delikat Fabrikker i Drammen, 14.9. 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDelikat Fabrikker i Drammen, 14.9. 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDelikat Fabrikker i Drammen, 14.9. 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDelikat Fabrikker i Drammen, 14.9. 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDelikat Fabrikker i Drammen, 14.9. 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDelikat Fabrikker i Drammen, 14.9. 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDelikat Fabrikker i Drammen, 14.9. 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDelikat Fabrikker i Drammen, 14.9. 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDelikat Fabrikker i Drammen, 14.9. 2021.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Alento

Alento

Gauksrud

Gauksrud

Qrådgivning

Qrådgivning

StenerSørensen

StenerSørensen

BorgBygg

BorgBygg

Stenseth

Stenseth

KongsbergEntreprenør

KongsbergEntreprenør

OlafHelgeAsk

OlafHelgeAsk

reh

Fabrikkanlegget til Mills i Drammen produserer det meste av konsernets Delikatprodukter. Nybygget langs Holmestrandsveien inneholder hovedsakelig et ferdigvarelager, men vil etter hvert også inneholde produksjonsarealer i den øverste etasjen.

Fakta

Sted: Drammen

Prosjekttype: Ferskvarelager og prosessanlegg for mat

Byggherre: Delikat Fabrikker AS

Areal: 7.530 kvadratmeter

Totalentreprenør: Alento

Kontraktsum eks. mva.: 76,5 millioner kroner

Arkitekt og LARK: Stark Rød-Knudsen arkitekter

Rådgivere: RIB: Ing. Jan Erik Gauksrud l RIBR: Q Rådgivning l RIByFy: Termoenergi Norge l RIG: Arkimedum l RIV, RIVA: EM Teknikk l RIE: Olaf Helge Ask l RIA: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Rør og ventilasjon: Assemblin l Elektro: Olaf Helge Ask l Heis: Orona l Betongarbeider: Stenseth & RS l Vinduer, systemvegger og himlinger, tømrer, blikkenslager, fasade-, glass- og aluminiumsarbeid: Borg Bygg l Brannsikring: Albanor Isolering l Flisarbeider: Mur og Flisarbeid l Grunn- og utomhus: Kongsberg Entreprenør l Gulvsparkling: Gulventreprenøren l Lås og beslag: Låssenteret l Maler: Bohlin l Gulvbelegg: Norsk Epoxy l Peling: Seierstad Pelemaskiner l Porter: Nassau Norport l Prefab. betong: Loe Betong l Stikning og oppmåling: Stener Sørensen l Stålarbeider: Scancon l Taktekking: Euro-Blikk & Tak l Trapper og rekkverk: Stål og Glassprodukter

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Vi vokste ut av lokalene her og trengte mer plass for å kunne effektivisere dagens produksjon. Posteiproduksjonen foregår i et annet bygg i området, men vil etter hvert skje i den nye bygningskroppen. Det eksisterende ferdigvarelageret skal bygges om til produksjonsarealer. For å få bedre flyt og ha nok lagerkapasitet til våre ferdigvarer, er dette en del av en større endringsprosess på anlegget her, forteller teknisk direktør i Mills AS, Trond Mellvang.

Mat- og merkevarehuset Mills ble etablert i Christiania i 1885, og står bak en rekke kjente merkevarer – deriblant Delikat. Salatfabrikken Delikat ble startet av den danskfødte snekkermester Christian Jensen med frue i Drammen i 1931. Jensen var muligens en utmerket snekker, men han var ikke uten sans for gode salatoppskrifter, innovasjon, og merkevarebygging av Delikatnavnet, heller.

Fra et lokale på 30 kvadratmeter ble et nytt anlegg i 1959 tatt i bruk i Holmestrandsveien, der de fremdeles holder til. Delikat Fabrikker ble fusjonert inn i Mills i 2002, som er byggherre for nybygget på cirka 7.300 kvadratmeter.

I 1931 var Christian Jensens samlede salatproduksjon på tre tonn.

– Her i Drammen produseres det nå 8.000 tonn i året, blant annet alle Delikatproduktene, leverpostei og plantebasert leverpostei. Dette er hovedlageret i Norge for denne typen produkter i Norge, opplyser Mellvang.

Første etasje har en innvendig himlingshøyde på ti meter og inneholder et sentrallager med palleroboter og arealer for kjølte varer. Bygget har også en mellometasje, mens det i den øverste etasjen vil komme et prosessanlegg.

Ny vei inn fra sør

Tre eldre bygninger som sto på tomta ble revet. Videreutvikling og nybygg av eksisterende næringsbebyggelse medfører ofte en rekke forutsetninger som må oppfylles. Et viktig krav var at kjøremønsteret til måtte endres. Atkomsten i nord ble beholdt, mens en ny hovedatkomst for personbiler og varetransport måtte etableres i sør rundt naboeiendommen.

– Vi fikk litt endrede forutsetninger på infrastruktur og krav fra Statens vegvesen når det gjelder tilgang til området. Derfor har prosjektet blitt noe mer kostbart enn det vi først hadde beregnet, sier Mellvang.

Totalentreprenør Alento AS skulle opprinnelig starte med pelearbeidene i mai 2020. Men før igangsettelsestillatelse kunne gis, måtte den nye innkjøringsveien med en større kjøreport etableres. Pelingen begynte dermed i august.

– Dette var den første av flere endringer for oss. Men da fikk vi samtidig også bedre tid til prosjektering og planlegging av endret utforming av selve bygget, sier Yngvar Bekkevold, prosjektleder i Alento.

– Bekken Leirelva går i en støpt kulvert gjennom området. Den måtte lokaliseres nøyaktig, noe som var en utfordring. Vi unngikk å skade kulverten, men noen brelinjer for nybygget måtte flyttes, sier anleggsleder i Alento, Tonny Hulbakviken.

Han forteller videre at kravet til overvannshåndtering fra takflatene, ga en løsning med permeable dekker det på store deler av tomta. Før gikk mesteparten av regnvannet direkte ned i kulverten.

Det rektangulære nybygget har en grunnflate på cirka 3.500 kvadratmeter, og er koblet sammen med et eksisterende nabobygg via hulltakinger. For å ta opp høydene til lasterampene, ligger det støpte betonggulvet i første etasje om lag en meter over bakkenivå, med en liten krypkjeller under.

Stålmangel

Bæringen består av stål og plattendekker med sandwichelementer i fasadene.

I og med at det var et anlegg i drift med en prosessindustri for matvarer, var det naturlig nok strenge koronarestriksjoner, også for aktørene i byggeprosjektet, kan Bekkevold fortelle.

– Det ble en krevende situasjon med byggevarer. Siden det var stålmangel, ga det seg spesielt utslag for sandwichelementene. Men også når det gjaldt innreiserestriksjoner for utenlandske håndverkere. Vi har måttet stokke litt om og forandre på rekkefølger underveis, i tillegg til at det en tid ble kjørt flere skift. Vi gjorde alt for at byggherre kunne ta i bruk bygget til planlagt tid, sier han.

Det har vært en del endringer av bygget siden kontrakten ble undertegnet.

– Noen endringer kom ganske tidlig, som høyden på bygget og en del tekniske løsninger. Vi har kun levert skallet, innredningene er byggherreleveranser, kan Bekkevold fortelle.

– Det var en krevende inngang rundt endringer og reguleringer for å få på plass prosjektet. Vi er ikke helt ferdige, men vi kunne ta over til avtalt tid og flytte inn i det nye lageret. Det har vært mange utfordringer underveis, men de har blitt løst relativt effektivt sammen med Alento, slår Mellvang fast.