Foto: Kjell WoldNy innkjørsel mot Teknologiparken fra Steglet. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenJohnny Løcka og Tom Hedalen kunne smile da veien Steglet-Teknologiparken endelig åpnet fredag ettermiddag. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenJohnny Løcka og Tom Hedalen. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenJohnny Løcka og Tom Hedalen. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Delåpning nummer åtte på E134 Kongsberg

Fredag ettermiddag åpnet den nye innkjøringen til Teknologiparken i Kongsberg fra eksisterende E134 Sandsværveien ved Steglet.

Samtidig ble den nye gangveien langs Lågen fra Bølgen bru og nordover mot Tislegård formelt åpnet. Utkjøringen fra Gamle Gomsrudvei til Gomsrudveien ved Kongsbergtunnelen ble også åpnet.

Delåpningen Steglet-Teknologiparken var den åttende i rekken av delåpninger på E134 Damåsen-Saggrenda siden anleggsstart på Damåsen 18. juni 2015, melder vegvesen.no.

Nå gjenstår den store, offisielle åpningen av hele E134 Damåsen-Saggrenda-prosjektet. Den vil etter planen finne sted i begynnelsen av juli innen fellesferiestarten fredag 10. juli. Men endelig åpningsdato for dette er ennå ikke fastlagt.

Dette har skjedd av milepeler siden sommeren 2015:

Juni 2016: Åpning ny veg og bru inn til Majorplassen

Juli 2016: Åpning ny rundkjøring og tverrveg ved Trollerudmoen

September 2017: Åpning ny fv. 72 Darbu

Oktober 2018: Åpning ny E134 Damåsen-Diseplass

Oktober 2018: Gjenåpning av Gomsrudveien fra Ove Gjeddes vei til Industriveien

November 2018: Åpning nye veg til Krekling over Damåsen

September 2019: Åpning Kongsberg bru og ny veg inn til Teknologiparken fra Sellikdalen.

Februar 2020: Åpning Sandsværveien-Teknologiparken, gang- og sykkelveg mellom Bølgen og Gamle Gomsrudvei, kryss Gamle Gomsrudvei på Tislegård, bussholdeplassene langs Gomsrudveien og gang- og sykkelveg fra Teknologiparken mot Gesellveien.