Den nye bybrua i Drammen i kveldssolen. Illustrasjon: SAAHA.Under bybrua. Illustrasjon: SAAHA.Over bybrua. Illustrasjon: SAHAA.

Degree of Freedom skal prosjektere ny Bybru i Drammen

Drammen kommune har tildelt Degree of Freedom med underleverandørene Saaha Arkitekter, Knight Architects, Norconsult, AsplanViak, Light Bureau og Scan Survey oppdraget med å prosjektere ny bybru i Drammen.

Kontrakten, som er verdt 40 millioner kroner ble i dag signert av daglig leder Birger Opgård i Degree of Freedom AS og påtroppende ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune.

Fra kontraktsigneringen. Bak fra venstre: Tommy Iversen, prosjektleder i Drammen kommune, Johannes Devold, utbyggingssjef i Drammen kommune og Gaute Mo, partner og styreleder i Degree of Freedom. Foran fra venstre: Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen kommune, Birger Opgård, daglig leder og prosjektleder i Degree of Freedom. Foto: DOF Engineers.

Bruløsningen som nå skal prosjekteres og videreutvikles er den løsningen som ingeniørene i Degree of Freedom, arkitektene i Saaha Arkitekter, Knight Arcitects og landskapsarkitektene i Asplan Viak lagde i parallelloppdraget som ble gjennomført av Drammen kommune vinteren 2018.

Inn i for- og detaljprosjektet er derfor teamet styrket med blant annet Norconsult, som vil bidra i mange fag, og Asplan Viak som vil ta seg av reguleringen, i tillegg til landskapsarkitektur, heter det i en pressemelding.

Bybrua er den sentrale forbindelsen i Drammen sentrum, der den ligger i aksen mellom Strømsø torg og Bragernes torg.

Videre i meldingen står det at den nye bybrua vil ha et kraftfullt og tydelig uttrykk. Bruas geometri er et direkte resultat av omgivelsene. På sydsiden krever jernbanen stor fri høyde og det skal etableres en rampe med kontinuerlig stigning ned til Strømsø torg tilpasset universell utforming.

Over elva føres brua i en vertikal kurve på underliggende buekonstruksjoner og avsluttes med en slakere rampe mot Bragernes torg.

Teamet skal videreutvikle bruløsningen fra parallelloppdraget frem mot byggestart i 2022.

Bruprosjektet er delt i to deler, en del over Jernbanen som prosjekteres og bygges i regi av Bane NOR og den resterende delen over elva til Bragernes torg i regi av Drammen kommune. Selv om det er to prosjekter skal brua fremstå som en bru fra Strømsø til Bragernes.

I tillegg til ny Bybru skal prosjekteringsteamet også prosjektere en ny midlertidig gang- og sykkelbru over elva oppstrøms dagens bybru som skal benyttes av gående og syklende i rive- og byggeperioden.

– Vi er veldig glade og stolte over at Drammen kommune har valgt vårt team til å gjennomføre denne store og viktige oppgaven, og ser frem til å utvikle ei flott bru for Drammen kommune. Vi har fått med oss at det har vært et stort engasjement rundt bybrua både i presse og i det politiske miljøet. Vi vil i vår prosjekteringsprosess ha stort fokus på kostnader, slik at man unngår budsjettsprekker, samtidig som vi også skal lage en estetisk flott bru, sier oppdragsleder Birger Opgård hos Degree of Freedom.