NorgesGruppen Eiendom skal gjøre Foliefabrikken til et lokalkjøpesenter for innbyggerne i Asker. Ø.M. Fjeld har fått jobben med å bygge de tradisjonsrike fabrikklokalene. Ill. Arkitema
NorgesGruppen Eiendom skal gjøre Foliefabrikken til et lokalkjøpesenter for innbyggerne i Asker. Ø.M. Fjeld har fått jobben med å bygge de tradisjonsrike fabrikklokalene. Ill. Arkitema

De skal bygge om Foliefabrikken for NorgesGruppen

NorgesGruppen Eiendom har signert kontrakt med Ø.M. Fjeld om ombygging av Foliefabrikken i Asker.

Rundt 3.000 kvadratmeter av de tidligere industrilokalene skal bli til et lokalsenter med flere mindre butikklokaler, bespisning og møteplasser.

NorgesGruppen Eiendom kjøpte den tidligere industrieiendommen for rundt ti år siden, og etablerte i 2019 en Kiwi-butikk på 2.000 kvadratmeter i en av de tomme fabrikkbygningene i anlegget. Nå er det altså de resterende lokalene som skal forvandles til et lokalt senter og møtested med blant annet ulike butikker, apotek og bespisning.

– Området er utpekt som et lokalsenter i kommuneplanen, og både NorgesGruppen og Asker kommune ønsker at Foliefabrikken skal bli et naturlig møtested for lokalbefolkningen. I første omgang skal det etableres næringslokaler i de romslige industrihallene, og i tillegg håper vi å få inn kontor- eller servicevirksomhet i det gamle administrasjonsbygget. På lengre sikt kan det også være aktuelt å supplere stedet med boliger, sier utviklingsdirektør Geir Inge Juriks i NorgesGruppen Eiendom i en pressemelding.

Totalentreprisen er priset til 55 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift, og det er Ø.M. Fjeld-selskapet ØMF Asker Ringerike som har signert kontrakten med Røykenveien 142 AS (NorgesGruppen Eiendom). Ombyggingsarbeidene starter så snart det er praktisk mulig, og skal være avsluttet ved årsskiftet 2024/25.

– Foliefabrikken blir et interessant prosjekt der vi kan bruke erfaringen vår fra en rekke kjøpesentre over hele Østlandet. Skalaen er riktig nok litt mindre, men de romslige, høye hallene kan nesten minne litt om Oslo lufthavn, der vi altså har bygget mer eller mindre sammenhengende siden 1994, sier Johan Sundheim, prosjektsjef i ØMF Asker Ringerike, i meldingen.

Fra 1883 og frem til midten av 1980-tallet ble det produsert kapsler, tuber og folier i de romslige fabrikklokalene ved Bondivannet en kilometer sør for Asker sentrum.