Grande Entreprenør AS og Berg Eiendom Røra AS har signert kontrakt på bygging av nytt kyllingslakteri for Berika på Røra i Trøndelag. Ill. Letnes Arkitektkontor
Grande Entreprenør AS og Berg Eiendom Røra AS har signert kontrakt på bygging av nytt kyllingslakteri for Berika på Røra i Trøndelag. Ill. Letnes Arkitektkontor

De skal bygge nytt kyllingslakteri på Røra

Veidekkes datterselskap Grande Entreprenør AS og Berg Eiendom Røra AS har signert kontrakt på bygging av nytt kyllingslakteri for Berika på Røra i Trøndelag.

Oppdraget er en totalentreprise verdt om lag 135 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

– Vi er svært glade for at dette nå omsider blir en realitet. Prosjektet gir oss en betydelig produksjon både i 2024 og 2025, noe som igjen er med på å trygge arbeidsplassene for både våre 200 ansatte og lokale samarbeidspartnere i en ellers krevende tid for bransjen. I tillegg vil et slikt anlegg gi store positive ringvirkninger med mange nye arbeidsplasser i regionen, noe som gir grunnlag for vekst og bolyst på Innherred, sier daglig leder Morten Hynne i Grande Entreprenør, i meldingen.

Slakteriet blir på cirka 6.800 kvadratmeter over to til tre plan med beliggenhet i Leinsmyra industriområde på Røra i Inderøy kommune. Anlegget skal inneholde lokaler for slakting og bearbeiding av kylling, samt for inntransport av levende dyr og uttransport av ferdige produkter. Det blir også en egen administrasjonsfløy i bygget.

– Med bakgrunn fra kjøttbransjen er det personlig litt ekstra artig at vi får et slakteri på CV-en. Matproduksjon er noe av det mest meningsfulle vi kan drive med, og det skulle bare mangle om ikke et sterkt landbruksområde som Innherred har anlegg for videre bearbeiding av de produktene som landbruket produserer, sier Hynne.

Byggearbeidene starter opp til våren med planlagt ferdigstillelse høsten 2025.