Bak fra venstre: Prosjektsjef Geir Lundberg (HAB Construction AS), fagleder Håvard Bollerud (VAR), Ilya Mario Savva (CEO BioWater Techology AS), Geir Kasin (Kongsberg Prosjektservice AS) og Jon Siljudalen (CPO BioWater Technology AS). Midten fra venstre: Mattias Rudh (COO BioWater Technology AS), ingeniør Carolin Forsberg Gulbrandsen (VAR), Roar Jarness (virksomhetsleder VAR), Jan-Ove Nilsen (senior prosjektleder BioWater Technology AS) og prosjektleder Eirik Brunvoll (VAR). Foran fra venstre: Christian Tanum (CEO HAB Construction AS) og Martin Hartmann Aasness (kommunalsjef tekniske tjenester). Foto: Kongsberg kommune

Bak fra venstre: Prosjektsjef Geir Lundberg (HAB Construction AS), fagleder Håvard Bollerud (VAR), Ilya Mario Savva (CEO BioWater Techology AS), Geir Kasin (Kongsberg Prosjektservice AS) og Jon Siljudalen (CPO BioWater Technology AS). Midten fra venstre: Mattias Rudh (COO BioWater Technology AS), ingeniør Carolin Forsberg Gulbrandsen (VAR), Roar Jarness (virksomhetsleder VAR), Jan-Ove Nilsen (senior prosjektleder BioWater Technology AS) og prosjektleder Eirik Brunvoll (VAR). Foran fra venstre: Christian Tanum (CEO HAB Construction AS) og Martin Hartmann Aasness (kommunalsjef tekniske tjenester). Foto: Kongsberg kommune

De sikret seg milliardkontrakt med Kongsberg kommune

HAB Construction AS skal bygge Kongsberg kommunes nye renseanlegg. Kontrakten er på 1,150 milliarder kroner, og ble signert mandag denne uken.

– Vi er veldig tilfredse med at vi nå har fått signert kontrakten med entreprenør. Dette er en viktig milepel, og det betyr at vi er ett skritt nærmere et nytt renseanlegg i Kongsberg kommune, sier Martin Hartmann Aasness, kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester i Kongsberg kommune, i en pressemelding.

– Etter å ha jobbet med prosjektet i snaue 1,5 år, er vi i dag veldig stolte over å signere videre avtale om detaljprosjektering og bygging. Ikke minst ser vi frem til byggestart mot slutten av året. Etter det blir Kongsberg kommune hjem nummer to for mange av våre ansatte og leverandører i flere år fremover. Vi gleder oss, sier Geir Lundberg, prosjektsjef i HAB Construction AS, i meldingen.

Det var i januar 2024 at kommunestyret i Kongsberg vedtok budsjettrammen på 1,2 milliarder kroner for nye Kongsberg renseanlegg. Forprosjektet er nå kvalitetssikret og optimalisert. Rammesøknaden ble godkjent av byggesaksavdelingen 28. mai.

– Våren 2024 har målprisen blitt bearbeidet ned med rundt 100 millioner kroner. Det har vært mulig gjennom systematisk innhenting av priser i leverandørmarkedet og valg av smarte løsninger, sier Aasness videre.

Avtalen som ble skrevet under mandag er en samspillsentreprise.

– Det betyr at byggherre (Kongsberg kommune) og HAB har felles interesser i å holde tidsfrister og estimere kostnader. Om sluttkostnaden går over eller under avtalt målpris vil det få konsekvenser for begge parter, skriver kommunen i meldingen.

Byggetrinn 1 skal ha igangsettingstillatelse og oppstart innen 31.12.2024 og skal stå klart for prøvedrift 27.01.2027. Dette bygget skal erstatte og forbedre dagens anlegg.

Byggetrinn 2 starter opp innen 22.03.2027, og anlegget skal stå klart for igangkjøring innen 1. mars 2029. Dette byggetrinnet innebærer sekunddærrensing med nitrogen-rensing, som oppfyller nye og strengere rensekrav.

– Vi er stolte av at Kongsberg kommune er blant de første kommunene i Norge som etablerer renseanlegg med et sekundærrensetrinn med nitrogenrensing, sier Aasness.

– Dagens renseanlegg er fra 1979 og er ikke designet for biologisk rensing. Det nye renseanlegget vil oppfylle nye og strengere rensekrav i utslippstillatelsen, og tar også høyde for nye krav som kan komme fra EU i framtiden, skriver kommunen.

Det er HAB sin underentreprenør Biowater Technology, med underleverandør Hias How20, som leverer selve renseteknologien.