Oljefondets sjef Yngve Slyngstad. (Foto: NTB scanpix)

– Dårligere tider for Oljefondet

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad tror at det vil gå dårligere for fondet i årene framover. Det er de meget lave rentene internasjonalt som gir grunn til bekymring.

– Vi kan ikke vente at de gode tallene vil fortsette, slår han fast overfor Aftenposten.

Rentene i utlandet er nå historisk lave, og Slyngstad mener det vil føre til at det trolig ikke blir mulig å nå Finansdepartementets mål om 4 prosent årlig avkastning etter fratrekk for prisveksten.

Han får støtte fra analysesjef Pål Ringholm i Swedbank, som påpeker at rentene i Europa ikke har vært lavere på 500 år.

– Det er ikke bra for den som skal ha 2.000 milliarder kroner plassert i rentepapirer, sier han.

Den løpende renten er nå rundt 2 prosent, opplyste Slyngstad i august.

– Med et mål på prisveksten for de fleste sentralbanker på 2 til 2,5 prosent betyr det at vi i realiteten har en realrente lik null. Det er langt unna målsettingen om 4 prosent realavkastning, sier Slyngstad.