- Dårlig brannsikring medførte tap av liv

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) refser huseieren for dårlig varslingssystem i huset hvor sju polske arbeidere omkom i november i fjor.

Et gammelt trebygg ved Gulskogen jernbanestasjon i Drammen brant ned til grunnen natt til 9. november i fjor. 14 av de polske bygningsarbeiderne som var innlosjert i bygget kom seg ut, mens sju personer omkom.

- Ingen som reddet seg ut ble varslet av røykvarslere. De ble oppmerksom på brannen gjennom røyklukt, lyd og rop fra andre personer. Da var brannen allerede kommet så langt at varslingsanlegget for lengst skulle ha vært aktivert, sier avdelingsleder Kari Jensen i DSB, som onsdag kom med en foreløpig rapport om brannen.

Avventer politiet
Direktoratet finner det umulig å etterprøve om det var tilstrekkelig antall røykvarslere i bygget, men konkluderer med at varslingen ikke fungerte da bygget tok fyr, og at alle involverte har ansvar for dette.

Dersom noen omkommer i en brann i et losji som arbeidsgiver har stilt til disposisjon, og brannforskriftene er brutt, kan arbeidsgiveren bli tiltalt for uaktsomt drap.

Det er fortsatt uklart hva som er årsaken til brannen i huset i Stasjonsgata 36. Det er politiets etterforskning, som fortsatt pågår, som avgjør hvorvidt noen skal straffeforfølges for dødsbrannen.

Opplysningsjobb
Politiet skal vurdere hvorvidt huseier Cibora Eiendom AS, hovedleietaker Proffjobb AS og firmaet som losjerte sine arbeidstakere i huset, Mikos Concens, kan stilles til ansvar for dødsbrannen.

Nesten alle tilsyn som er blitt gjort for å kartlegge arbeids- og boforhold for utenlandske arbeidere de siste tre årene, har endt med pålegg til arbeidsgiverne. 69 pålegg er gitt som direkte konsekvens av dårlige og uverdige boforhold, hvor arbeidsgiveren holder bolig som en del av arbeidsavtalen, skrev Aftenposten i november.

- Her er det åpenbart mangler på kunnskap hos aktørene. Det ligger helt klart en kjempeutfordring i å opplyse utleievirksomheter, bedrifter som tilbyr losji til sine arbeidsgivere og beboere om hvilke branntiltak som må være på plass, sier Kai Jensen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til NTB.

- Godkjent inspeksjon
Både huseier og hovedutleier mener det ikke var noe å utsette på brannsikkerheten i huset.

- Da jeg skrev leiekontrakt med Proffjobb i 2004 var huset nyoppusset og med alt brannutstyr på plass, sier daglig leder Rolf Erik Halmrast i Cibora Eiendom AS.
Daglig leder Ole Kristian Vinje i Proffjobb AS, som gikk konkurs i februar, sier at brannvesenet var på inspeksjon senest sommeren 2008.

- Vi som utleiere hørte aldri noe om pålegg etter denne inspeksjonen. Jeg har ikke sett rapporten, men ut ifra det jeg forsto på Halmrast hadde brannvesenet ikke noe å utsette på bygget, sier han til NTB.