Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Danske strømselskaper granskes for mulig fusk og innsidehandel

Svenske og danske myndigheter mistenker at fire danske energiselskaper har manipulert markedet eller drevet innsidehandel.

Derfor er det opprettet undersøkelsessaker mot selskapene, bekrefter Energimarknadsinspektionen i Sverige til Danmarks Radio (DR).

Det skal dreie seg om til sammen åtte saker, fem av dem fra i fjor. Det er ikke bekreftet konkret hva sakene dreier seg om, eller hvilke selskaper det er snakk om.

Tilsvarende etat i Danmark, Forsyningstilsynet, sier i en generell kommentar til DR at de løpende gjør slike undersøkelser, og at det alltid skjer i fortrolighet.

– Det gjelder både hva angår status, mengden av undersøkelser og hvem det gjelder. Fortroligheten er både med hensyn til etterforskningene og til selskapene som er i vårt søkelys, uttaler tilsynet.