Dale Bruk og Malo Sagbruk slås sammen

Dale Bruk AS og Malo Sagbruk AS vil fra 1. januar være fusjonert gjennom et nyopprettet selskap, Dale Malo Holding AS.

Det nye selskapet blir eid av Dale Holding AS med 65 prosent og Malo Holding AS med 35 prosent.

Selskapene vil frem til års skifte fortsette som egne selskaper.

Daglig leder for konsernet Dale Malo Holding AS blir Kjell Inge Dale, daglig leder for XL-BYGG blir Olav Erik Witzøe og daglig leder for Blink Hus blir Kato Dale.

Omsetning for konsernet blir på ca. 300 millioner kroner og får cirka 80 ansatte. Konsernet får en egenkapital på ca. 50 millioner kroner.

Dale Bruk AS og Malo Sagbruk AS er lokaleide familiebedrifter med lang historikk i Romsdalen. Malo Sagbruk startet opp i 1890 med sagbruk på Malo, og startet opp byggevareforretningen på Bergmo i Molde 2.januar 1966. Mens Dale Bruk startet opp med sagbruk i 1947 i Elnesvågen og startet opp byggevareforretningen i Elnesvågen i 1970.

«De to familie eide selskaper ser at ved å slå sammen sine krefter, kan man gå inn i fremtiden å møte de strukturelle endringer, som vi nå ser skjer i bransjen, med stadig større og tyngre aktører.

Det fusjonerte selskapet vil fra 01.01.2016 ha XL-BYGG butikker i Molde — Eide — Elnesvågen — Vestnes. Og i tillegg Blink Hus avdelinger i Molde — Elnesvågen», skriver de i en pressemdling.

Dale Malo Holding AS vil bli en av de største i kjedekonseptet XL-BYGG og samlet den største eier av kjedeselskapet Nordek AS.