– 2020 ble et spennende år for oss med urolige markedsvilkår samtidig med at vi gjennomførte avgjørende strukturelle grep og store investeringer for å ruste oss for fremtiden, sier Asbjørn Vennebo, konsernsjef i Dahl Optimera Norge i meldingen. Foto: Per Kristian Lie Lowe/Dahl Optimera

– 2020 ble et spennende år for oss med urolige markedsvilkår samtidig med at vi gjennomførte avgjørende strukturelle grep og store investeringer for å ruste oss for fremtiden, sier Asbjørn Vennebo, konsernsjef i Dahl Optimera Norge i meldingen. Foto: Per Kristian Lie Lowe/Dahl Optimera

Dahl Optimera Norge omsatte for over 20 milliarder

Brødrene Dahl og Optimera valgte i 2020 å samordne konsernledelse og støttefunksjoner i det nye selskapet Dahl Optimera Norge AS. Selskapet leverte salgsøkning i alle forretningsområder, og konsernet vokste med 5,4 prosent til 20,2 milliarder kroner i fjor.

Samordningen av de to selskapene ble gjort for å oppnå fremtidige fordeler av stordrift innenfor digitalisering, innkjøp, logistikk og bærekraft. De operative delene av selskapene videreføres som tidligere.

Selskapet skriver i en pressemelding at med sin satsning som distributør av byggevarer og tjenester mot det profesjonelle markedet, ble 2020 preget av usikkerhet, spesielt knyttet til tilgangen på arbeidskraft og igangsetting av nye prosjekter.

– Forbrukermarkedet for byggevarer i 2020 ble meget godt, og bidro til at B2C-salget i Montér og Flisekompaniet vokste med over 20 prosent.

– 2020 ble et spennende år for oss med urolige markedsvilkår samtidig med at vi gjennomførte avgjørende strukturelle grep og store investeringer for å ruste oss for fremtiden. Det har vært nedlagt en enorm innsats av medarbeiderne i frontlinjen i hele landet for å betjene kundene under skiftende rammebetingelser knyttet til smittevern. Et stort antall utsalg har i perioder vært begrenset til profesjonelle kunder, men de digitale løsningene for varebestilling har sikret varetilgang for alle gjennom hele året, sier Asbjørn Vennebo, konsernsjef i Dahl Optimera Norge i meldingen.

Selskapet med at salgsveksten har bidratt til styrket inntjening i alle enheter i 2020, og driftsresultatet (EBITA) økte til 1,3 milliarder kroner, som utgjør 6,4 prosent av salget.

– Konsernetableringen har medført synergier gjennom etablering av felles støttefunksjoner og innkjøp, men effekten av dette vil få større betydning etter hvert, påpeker de i meldingen.

– Vi investerte for over 300 millioner kroner i 2020, og vi øker dette betydelig i 2021. Fremover vil investeringene i digitale løsninger og bærekraft både internt og i samspill med kunder bli store, og på dette området ser vi gevinster i felles satsning for alle forretningsområdene. Her vil de mindre aktørene ikke kunne henge med i utviklingen på lang sikt, og de digitale kravene vil bidra til å forsere den strukturelle utviklingen for hele byggenæringen. Konsernet vil fortsette sin vekst og kompetansebygging både organisk og gjennom oppkjøp. I 2021 har vi allerede fått om bord spesialistvirksomhetene Geosyntia, Rencon og Hansen & Krogh, sier Vennebo.