– Dette gir også kraft til å gjennomføre større felles investeringer, inkludert en ytterligere digitalisering, samt oppgradering av kundesystemer og konsepter, sier konsernsjef Asbjørn Vennebo.

– Dette gir også kraft til å gjennomføre større felles investeringer, inkludert en ytterligere digitalisering, samt oppgradering av kundesystemer og konsepter, sier konsernsjef Asbjørn Vennebo.

Dahl Optimera Norge endrer navn

Dahl Optimera Norge AS endrer nå navn til Saint-Gobain Distribution Norway AS.

Konsernet har en samlet omsetning i Norge på cirka 24 milliarder kroner, er 4.000 ansatte og omfatter Optimera, Brødrene Dahl, Ventistål, Hywer og Flisekompaniet.

I 2020 ble det besluttet at de administrative funksjonene i konsernet skulle samordnes, og selskapet Dahl Optimera Norge ble etablert som en enhet for felles ledelse og supportfunksjoner under ledelse av Asbjørn Vennebo.

– Dette gir også kraft til å gjennomføre større felles investeringer, inkludert en ytterligere digitalisering, samt oppgradering av kundesystemer og konsepter, sier konsernsjef Asbjørn Vennebo i en pressemelding.

Konsernet fullfører i disse dager endelig konsernstruktur, ved at toppselskapet også blir juridisk eier av alle forretningsenhetene. Dahl Optimera Norge AS skifter navn til Saint-Gobain Distribution Norway AS. Dette selskapet omfatter konsernledelse og alle fellesfunksjonene innenfor økonomi, kreditt, HR, lønn, IT og Forretningsutvikling.

Konsernet omsatte i fjor for over 24 milliarder kroner. Foto: Saint-Gobain Distribution Norway

Konsernet omsatte i fjor for over 24 milliarder kroner. Foto: Saint-Gobain Distribution Norway

– Endringen av navn knytter alle forretningsenhetene tettere opp til konsern-navnet, med de fordelene dette har som en ledende merkevare for byggevarer i hele verden. Den strukturelle endringen innebærer ingen endring av drift eller soliditet for de enkelte forretningsenhetene, og alle enheter beholder dagens organisasjonsnummer, sier Vennebo.

Optimera, inkludert Montér, Byggsystemer, Rencon og Montasjeutstyr, hadde en omsetning i 2022 på 12,6 milliarder kroner. Brødrene Dahl, inkludert Geosyntia og Klaro Renseanlegg, omsatte for 8,4 milliarder, Flisekompaniet, med Studio Bergersen, omsatte for 800 millioner, Ventistål, inklusive Thermo Control, omsatte for 1,8 milliarder og Hywer for 700 millioner kroner.

Samlet omsatte konsernet omsatte i 2022 for 24,3 milliarder kroner, som er en økning på seks prosent fra året før, og fikk et driftsresultat (EBITA) på 1,6 milliarder kroner, som var på linje med foregående år.