D Danielsen Forus

På Forus Vest i Sola kommune har Block Berge Bygg ført opp et kombinasjonsbygg for D. Danielsen Forus AS

Fakta

Sted: Forus

Prosjekttype: Nybygg kombinasjonsbygg

Kontraktssum eks mva: 137 millioner kroner

Tiltakshaver: D Danielsen

Totalentreprenør: Block Berge Bygg

Teknisk totalentreprenør: DNF

Arkitekt: Block Berge Bygg

Rådgivere: RIB: Bygg-Kon l RIB Element: Prefab Design l RIV, RIE: DNF

Underentreprenører/leverandører: Graving og utendørsarbeid: Stangeland Maskin l Peling: Seabrokers Entreprenør l Betongelementer: Block Berge Bygg l Transport betongelementer: Ørland Transport l Betongsaging: Sørvest Betongsaging l Stålarbeid: Varhaug Bygg og Montasje l Taktekking: Protan Tak og Bygg l Glass- og alu.arbeider og ytterdører: Time Aluminium l Solavskjerming: Vental l Blikkenslager: Lie Blikk l Trapper og rekkverk: Trappeteknikk l Tømrer: Tore Ravndal l Innredning og innerdører: Moelven Modus l Maler og gulvlegger: Jæren Gulv l Mur/flis: Munoz Flislegging l Branntetting: Thermax l Kjøling: RK Tekniske l Lås og beslag: Optimera Sikring og Lås l Storkjøkken: Norrøna Storkjøkken l Heiser: TKS Heis l Stillas: Stillaspartner l Porter: Port-Teknikk l Byggvask/rent tørt bygg: Proclean l Transport og mottak byggavfall: Westco

Bygget har en kontordel, en lagerdel med tørrvarelager, kjølelager og fryselager og en utleiedel. Det er fire etasjer i kontordelen, åtte meter effektiv høyde i lagerdelen og to kontoretasjer og et høyt lager i utleiedelen. I D Danielsens kontordel er det i hovedsak cellekontorer. I tredje etasje ligger det en stor kantine.

137 millioner kroner
Bygget er tegnet og ført opp i totalentreprise av Block Berge Bygg.

– Entreprisekostnaden er 137 millioner kroner eks mva, og byggestart var i august 2013. Den delen D. Danielsen skal bruke stod ferdig i sep-
tember i år, mens utleiedelen skal være ferdig i januar 2015, sier prosjektleder Per Pallesen i Block Berge Bygg.

– Vi har hatt en løsnings-orientert byggherre å for-
holde oss til.

22,56 meters hulldekker
Tomten i Moseidveien nordvest på Forus er på cirka ti mål og heller svakt mot sør. Bygget har en 30-40 cm tykk betongplate som igjen står på cirka 500 betongpeler. Bygget er tilnærmet rektangulært. Bærende konstruksjon består av veggelementer, søyler og hulldekkelementer.

– I fryselageret er det brukt hulldekker på 22,56 meter og 500 mm profil. De veier 16,5 tonn hver og er blant de lengste hulldekkelementene som er produsert i Norge. Taket har hulldekker som er isolerte og tekket med folie, opplyser assisterende prosjektleder Jørgen Ersdal i Block Berge Bygg.

Fasadene har hvite og svarte slipte veggelementer. Bygget har glassfasade ved hovedinngangen og store vinduer i trappehuset. Det er slipt betong på alle gulv på grunn. I kontordelen er det teppeflis, systemvegger og systemhimlinger med lyddemping. Bygget er fullsprinklet. Kjølelageret er isolert og kan enkelt brukes som fryselager.

Det har gått med 3.200 kubikkmeter ferdigbetong til dekke, noen dragere og pelehoder.

Vedlikeholdsvennlig
I taket er det i snitt 30 cm isolasjon. Vinduene har en U-verdi på 1,0. Bygging med elementer ga rask lukking. Konstruksjonen ble tørket ut med avfuktere før innkledning. Aluminiumsvindu gir enkelt vedlikehold og har lang levetid. Sentralstøvsuger gir enkelt renhold i kontordelen. Bygget har to heiser og en løfteplattform til kantinekjøkkenet. Hele bygget har universell utforming. Brannsikring er ivaretatt med full-sprinkling. Solavskjerming skjer med motorstyrte utvendige persienner.

I lagerdelen er det tre store og tre mindre laste- og lossebrygger. Et svakt fall på tomten gjør at tunge kjøretøy kan kjøre rett inn i bygget på nordsiden og kan rygge inntil laste- og lossebryggene på sørsiden. Det er plass til cirka 100 personbiler utenfor bygget.

96 kWh
Prosjekteringsleder Jarl Nilsen i DNF forteller at D Danielsens nybygg er oppført etter Tek10. Oppvarming i kontorene skjer med DNFs Smart-Air system.

– Det er varmeelementer i tilluftsventiler som varmer kontorene med overskuddsvarme fra kjøle- og fryselagrene. Dersom varme herfra ikke er nok brukes fjernvarme fra Lyse, sier Nilsen.

Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 96 kWh. Bygget er dermed i energiklasse B. Ved laste- og lossebryggene er det slynger for varmtvann for å holde området isfritt. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Kjøling av kontorene skjer med en kombinasjon av aktive kjølebaffler (isvannskjøling) og ventilasjonsanlegget.

Anleggets fire aggregat har en samlet kapasitet er 63.000 kubikkmeter per time.

Funksjonelt
Arkitekt Åge Grude i Block Berge Bygg sier at det arkitektoniske hovedgrepet var å tegne et funksjonelt bygg, delt i klare enheter.

– Det var et greit bygg å tegne og jeg kan bekrefte at byggherren har vært fleksibel og løsningsorientert, sier Grude.


Flere prosjekter