Foto: Multiconsult

Cruz vant RIF-pris for beste akustikk-master

Rådgivende Ingeniørers Forening har tildelt COWI-rådgiveren Paula Cruz Gonzalez prisen for årets beste Masteroppgave innen akustikk.

Prisen, som er på 10 000 kr, ble vunnet for Master-oppgaven i akustikk som Paula skrev da hun tok elektronikkutdanningen ved NTNU. Oppgaven hennes handlet om å sammenligne målinger og beregninger av lydutbredelse. Hun ble veiledet av Erlend Magnus Viggen og Herold Olsen ved SINTEF, og NTNUs internveileder var Odd Pettersen.

Prisen ble utdelt, av RIFs ekspertgruppe innen akustikk på årsmøtet for Norsk Akustikk samfunn.

– Vi gratulerer Paula med en velfortjent pris og håper at flere NTNU-studenter får opp øynene for faget akustikk, sier Tore Moen som er leder for RIFs ekspertgruppe.

Impulsstøy som kilde er kompleks og ofte vanskeligere å evaluere enn støy med et relativt konstant støybilde, som for eksempel trafikkstøy. Skytebanestøy er et eksempel på støy med impulslyd. Noen av de største utfordringene ved impulsstøy er at denne støytypen har et høyt nivå og dermed kan propagere over lange avstander. Paulas masteroppgave gikk ut på å sammenligne målinger av impulsstøy og beregninger ut fra fire forskjellige modeller, for å finne ut hvilken målemodell som var mest presis. Støykilden som ble brukt var en gasskanon, avfyrt hvert andre minutt i nesten to døgn.

- Støyforurensing er et problem som angår en stor andel av Norges befolkning. Det er derfor viktig å ha presise målemetoder for å kunne rådgi om adekvate støyreduserende tiltak. Da er det bra at vi får så gode og relevante Masteroppgaver som Paula Cruz Gonzales’, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen i en pressemelding.