Illustrasjonsfoto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB
Illustrasjonsfoto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Creditsafe: Kraftig konkursøkning i byggebransjen

Februar ble avsluttet med rekordhøye konkurstall, og det er særlig byggebransjen som er driveren bak den stigende konkurstrenden.

Det opplyser Creditsafe i en pressemelding.

Bygg og anlegg troner som regel alltid på toppen av listene over bransjene med flest konkurser, og februar var intet unntak.

43 konkurser innen “spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet” gir riktignok en nedgang på ni prosent sammenlignet med februar i fjor, men for selskapene som faller under bransjekoden “oppføring av bygninger” viser tallene et dystrere bilde, ifølge Creditsafe.

66 konkurser gir en økning på hele 40 prosent sammenlignet med fjorårets 47 konkurser, og fire av de fem største konkursene i februar var selskaper i nettopp denne bransjen, opplyser Creditsafe.

– Dessverre ser det heller ikke ut til at vi vil få noen endring i denne trenden i nær fremtid, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway. Foto: Creditsafe

Daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway. Foto: Creditsafe

Høyere nivå

352 konkurser norske aksjeselskaper gikk konkurs i februar. Det gir en økning på sju prosent sammenlignet med 328 konkurser i samme måned i fjor. Ifølge Creditsafe ser det ut til at konkurstallene nå stabiliserer seg på et noe høyere nivå enn det før pandemien.

– Konkursutviklingen er som forventet. Vi ser en relativt beskjeden generell økning i februar, men dette skyldes i stor grad høye konkurstall i februar i fjor, sier Fjærestad.

Deler av detaljhandelen sliter

Også innen detaljhandelen fortsetter den negative konkurstrenden. 39 konkurser i løpet av årets andre måned gir en økning på 15 prosent sammenlignet med i fjor, opplyser Creditsafe.

– Dette er en bransje vi må være obs på. Næringen selv sier at de ser et tydelig skille i detaljhandelen, og det er særlig segmentet kapitalvare, og derunder også byggevarer, som sliter mest, påpeker Fjærestad.

En konsekvens av pandemi og dyrtid

Han forventer at konkurstrenden fra årets to første måneder vil fortsette utover i 2024.

– Jeg ser ingen grunn til at utviklingen vi ser nå ikke skal fortsette. Konkurstallene vi ser er en konsekvens av lave tall under pandemien, og dyrtid i tiden som fulgte. Derfor tror jeg konkursene vil fortsette å øke, og da særlig i de bransjene hvor vi allerede ser den største økningen, utdyper Fjærestad..

Likevel ser han et lite lys i horisonten.

– Nå viser undersøkelser at nordmenn er mer optimistiske til økonomien. Rentenivået er i ferd med å flate ut, mange håper på et bra lønnsoppgjør, og vi bruker fremdeles mye penger. Det er positivt for næringslivet, men det vil nok ta tid før dette vil føre til noen endring i konkursutviklingen, sier Creditsafe-sjefen.