COWI og Skanska har signert partnerskapsavtale med bærekraftssenteret til Trondheim kommune, med mål om å jobbe for en grønnere utbygging i kommunen. Fra før av har Skanska blant annet bygget plusshuset Powerhouse Brattørkaia i Trondheim. Foto: Snøhetta

COWI og Skanska går inn i bærekraftssenteret i Trondheim

COWI og Skanska har signert partnerskapsavtale med bærekraftssenteret til Trondheim kommune.

Det skriver COWI i en pressemelding onsdag.

Trondheim kommune ble i 2019 et FN-senter for bærekraftig samfunnsomstilling. Det offisielle navnet på senteret er Geneva UN Charter Centre of Excellence on SDG City Transition in Trondheim, og senteret jobber for utvikling og formidling av kunnskap om hvordan byer og lokalsamfunn kan bidra til bærekraftig verdiskapning.

Les mer om bærekraftssenteret på Trondheim kommunes nettsider.

I pressemeldingen skriver COWI og Skanska at de ønsker å bidra til å øke kunnskapen om bærekraftig utvikling innen egen bransje i senteret.

– Som rådgivere har vi en særstilling for å påvirke utviklingen av eksisterende bygningsmasser og byggeprosjekter i tidligfase, og særlig bærekraftsmål elleve og tolv, som går ut på bærekraftige byer og lokalsamfunn og ansvarlig forbruk og produksjon, sier Daniel Wiesenberg, markeds- og distrikssjef i COWI Trondheim.

– Vi i Skanska ønsker å ta vår del av ansvaret for å redusere klimabelastningen gjennom å bygge boliger som både er mer energieffektive, bruker bærekraftige materialer og som legger til rette for at boligkjøperne lettere kan ta gode miljøvalg, supplerer Trond Krogstadmo, regiondirektør i Skanska Bygg Midt-Norge.

Både COWI og Skanska vil, ifølge pressemeldingen, bidra med sin spisskompetanse inn i senterets arbeid gjennom konkrete samarbeidsprosjekter. COWI skal blant annet bidra til å kartlegge bygningsdeler i kommunen som kan gjenbrukes, og Skanska skal belyse utfordringer og løsninger for bærekraftig utvikling av boligprosjekter gjennom boligprosjektet Gartnerens utsikt.

Bærekraftssenteret utvikles i samarbeid med NTNU, SINTEF og Trøndelag fylkeskommune. Blant bedriftene som har meldt seg inn i tillegg til COWI og Skanska, er IKEA, Møller Mobility Group, Natural State / Nordic Circular Hotspot, United Cities og Xplora.