Sammenstilt modell av det tekniske anlegget på Sjukehuset Nordmøre- og Romsdal. Illustrasjon: COWI
Sammenstilt modell av det tekniske anlegget på Sjukehuset Nordmøre- og Romsdal. Illustrasjon: COWI

COWI og AEC vinner rammeavtale for digitalisering av sykehus

COWI og AEC har signert en rammeavtale med Sykehusbygg for totalt fire år. Avtalen inkluderer BIM-programmeringstjenester for prosjektering og drift av helsebygg.

Gjennom rammeavtalen ønsker Sykehusbygg å styrke sin egen organisasjon med digital ledelseskapasitet til disse prosjektene. COWI og deres datterselskap, AECs, ressurser vil tas inn i byggherreorganisasjonen og støtte Sykehusbygg i kravstillingen til rådgivere og entreprenører, skriver rådgiverne i en pressemelding.

– Vi er svært glade for tilliten til å bistå med digitalisering for Sykehusbygg. Med erfaring fra prosjektering av noen av landets største og mest krevende sykehusprosjekter har jeg stor tro på at vi vil kunne være en viktig bidragsyter også når det kommer til å drive digital innovasjon, sier Marius Sekse, sjef for digital transformasjon i COWI  iu meldingen.

Løsningene som utvikles skal benyttes av en rekke rådgiver- og helseforetak.

– Kvalitet i de digitale leveransene er viktig både for bygge- og driftsfasen av et sykehus. Spesielt for driften er det kritisk at kvaliteten på informasjonen er korrekt og god. Derfor har Sykehusbygg satt fokus på å effektivisere kravstilling og kontinuerlig validering av leveransene. Denne rammeavtalen sikrer prosjektporteføljen vår tilgang til riktig kompetanse og kapasitet for å løse de utfordringene som står foran oss, sier Kenth Hårsaker, sjef for digitalisering i Sykehusbygg HF i samme melding.