Prosjektleder Ulf Erlend Røysted i Cowi. Foto: Cowi

Cowi lager ny vann- og avløpsplan for Tønsberg

Rådgiverselskapet Cowi skal utarbeide en hovedplan for vann og avløp i nye Tønsberg kommune. Denne planen skal sikre at den nylig sammenslåtte kommunen kan levere gode vann- og avløpstjenester i møte befolkningsvekst og klimaendringer.

Det skriver Cowi i en pressemelding onsdag.

I forbindelse med kommunereformen, ble Re og Tønsberg kommuner sammenslått til nye Tønsberg kommune 1. januar i år. I den forbindelse skal vann- og avløpstjenestene harmoniseres, og planer og dokumenter skal koordineres, skriver Cowi i meldingen.

– En hovedplan skal trekke opp rammene for vann- og avløpstjenestene de neste 10-20 årene og legge til rette for en bærekraftig forvaltning av ledningsnettet og de andre kommunale vann- og avløpsanleggene, sier prosjektleder Ulf Erlend Røysted i Cowi.

Nye Tønsberg kommune har omtrent 55.000 innbyggere, og har de siste fem årene hatt en befolkningsvekst på 8,9 prosent. Frem mot 2040 er det forespeilet en vekst på 20 prosent.

Oppstart for prosjektet vil være i august 2020, med ferdigstillelse i månedsskiftet mai/juni 2021, heter det i pressemeldingen fra Cowi.