Inger Søreide blir ny leder for geoteknikk og ingeniørgeologi i Cowi.
Inger Søreide blir ny leder for geoteknikk og ingeniørgeologi i Cowi.

COWI henter geoleder fra Rambøll

Etter 20 år i Rambøll starter Inger Søreide som leder for ny seksjon for geoteknikk og ingeniørgeologi i COWI med ansvar for kontorene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Haugesund.

Søreide har jobbet ti år i ulike lederroller innen geofag. Nå tar hun fatt på nye utfordringer i COWI, skriver rådgiveren i en pressemelding.

– Det er et stort behov for geokompetanse i markedet. Ambisjonen min er å bygge opp et stort miljø for kontorene og å bli ettertraktet blant kundene. Du får ikke bygget fremtidens bærekraftige verden uten oss. Uansett hva du skal bygge, trenger man geofagene for å vurdere byggegrunn, fundamentering, graving og sprenging. Det gjør at vi er etterspurt, sier Søreide i meldingen.

Avdelingssjef Erik Sundet sier han er svært glad for å ha innhentet den tiltrengte kunnskapen til satsningen.

– Vi trenger å øke kapasiteten innen geofag på kontorene våre, og Inger er rett person til jobben. Hun har lang erfaring både som leder og fagperson og har et stort nettverk i bransjen og blant kunder. Det er viktig at vi samler miljøene rundt om i landet og samarbeider om prosjekter og tilbud, sier han i samme melding.