Stad skipstunnel. Illustrasjon: Kystverket/Multiconsult/LINK Arkitektur
Stad skipstunnel. Illustrasjon: Kystverket/Multiconsult/LINK Arkitektur

COWI blir teknisk rådgiver for byggingen av Stad skipstunnel

Etter en anbudsrunde har Kystverket valgt COWI som teknisk rådgiver for byggingen av Stad skipstunnel. Selskapet skal bistå med ingeniørarbeid og rådgivning innenfor alle nødvendige tekniske fag.

Ifølge en pressemelding fra Kystverket er verdien på avtalen estimert til 30-90 millioner kroner. Den har i tillegg en opsjon om innleie av personell, og med denne opsjonen har kontrakten en maksimal verdi på 150 millioner kroner.

Fag som Kystverket vurderer som spesielt viktige er geoteknikk, geologi, konstruksjoner, tekniske installasjoner, korrosjon, bærekraft/miljø og HMS.

COWI stiller med et team som også omfatter SINTEF og Longvas Oppmåling AS som underleverandører.

– COWI vil være en viktig teknisk samarbeidspartner i arbeidet med å få anskaffet og bygd verdens første skipstunnel, sier prosjektleder Terje Skjeppestad i Kystverket i pressemeldingen.

Selve byggeprosjektet skal utføres av en hovedentreprenør gjennom en totalentreprise. Det skal lyses ut i 2024 og det kan bli byggestart i 2025.

I alle faser

COWI skal bidra i alle faser av prosjektet, gjennom forberedende arbeider og i tilbuds-, prosjekterings-, bygge- og avslutningsfasen, ifølge Skjeppestad, og vil komplettere Kystverkets eget prosjektteam, som i dag består av ti ansatte.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Prosjektleder for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad (t.v.) og Cowis oppdragsleder Espen Viddal. Sveinung Nedregotten / Kystverket.
Prosjektleder for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad (t.v.) og Cowis oppdragsleder Espen Viddal. Sveinung Nedregotten / Kystverket.

– Vi ønsker å ha en slank prosjektorganisasjon og kan ikke ha all ekspertise innomhus. Gjennom COWI får vi tilført spesialkompetanse innenfor en rekke tekniske fag, som vil komplementere våre egne fagfolk. Vi ser uansett for oss at prosjektorganisasjonen vil bli en del større når vi skal i gang med selve byggingen av skipstunnelen, enten via faste ansettelser, innleie eller avrop gjennom avtalen med COWI, sier Skjeppestad.

– Skapt stor begeistring

COWIs oppdragsleder Espen Viddal sier i pressemeldingen at han gleder seg til å komme i gang med arbeidet, og viser til at selskapet har erfaring og kunnskaper, særlig innen tunneldrift og fjellhaller, som de mener passer godt inn i prosjekt Stad skipstunnel.

– Vi merker at dette prosjektet har skapt stor begeistring internt i COWI, kanskje spesielt blant våre ansatte internasjonalt. Det er et spektakulært prosjekt, også i verdenssammenheng, som mange av våre fagfolk ønsker å bidra til, sier Viddal.