Coop Storebø

På Storebø på Austevoll har Constructa Entreprenør AS ført opp et butikkbygg for Sentrum Eiendom AS på cirka 2.000 kvadratmeter.

Coop Storebø

Sted: Storebø, Austevoll

Prosjekttype: Nybygg, butikk

Entreprisekostnad eks mva: 30 mill

Bruttoareal: 2.000 kvm

Tiltakshaver: Sentrum Eiendom

Totalentreprenør: Constructa Entreprenør

Arkitekt: Tippetue

Rådgivere: RIB: Rakner l RIV: Structor Bergen l RIE: Bergen Elconsult l RIVA: Asplan Viak

Underentreprenører og leverandører:
Grunnarbeider: Maskinentreprenøren Arnstein Revheim l Betongfundamenter:
Åmodt Entreprenør l Gulv på grunn: Betonggulv l Betong-
elementer: Norelement l Stålkonstruksjon og sandwichelementer: Metacon l Asfaltering: Lemminkainen l Smedarbeid: Trakon l Lettak-elementer: Lett-tak l Taktekking: Protan Bergen l Tømrer og flislegger: Constructa Entreprenør l Glassfelt og skyvedører: Hole Glass l Maler: Malermester JC Andreassen l Gulvlegger: Kronheim Gulv l Hygienebelegg gulv: Acrylicon l Rørlegger: Austevoll Rør l Elektro: Elholm l Ventilasjon: GK Inneklima l Lås og beslag: Heikki Bruvik

Bygget eies av Sentrum Eiendom og leies av Coop Hordaland. Det er tegnet av Tippetue Arkitekter AS og ført opp i samspillsentreprise.

Bygget har et areal på cirka 2.000 kvadratmeter, hovedsakelig på ett plan, med en 250 kvadratmeters andre etasje med sosiale rom og tekniske rom. Entreprisekostnaden er på cirka 30 millioner kroner eks mva.

Byggestart var i februar i år og prosjektet ble overlevert 1. november. Det rommer en Coop Extra butikk med salgsflate på cirka 1.350 kvadratmeter, lager, frys og kjøl på 400 kvadratmeter og kontorer og sosiale rom på cirka 150 kvadratmeter. Butikken har 15 medarbeidere. Utenfor er det plass til cirka 80 biler.

– Byggingen har gått bra, til tross for knapp byggetid, forteller prosjektleder Bjarte Veland i Constructa.

– Svært godt samarbeid

Sivilarkitekt MNAL Mette Rakner og MSc Architecture Hanne Blich Hope i Tippetue Arkitekter AS forteller at Storebøportalen er innfallsporten til kommunesenteret i Austevoll. Ny bebyggelse er foreslått som et bidrag til urbanisering av tettstedet, i form av en næringspark som kan realiseres i flere byggetrinn. Arkitekturen skal signalisere Storebø sin identitet i industriell verdiskaping. Storebøportalen skal videre tilføre innbyggerne både en opplevelse av kommersielt miljø, men også parkmessig struktur. Tydelige kommunikasjonsårer legger føringer for volumenes fotavtrykk. Byggene er planlagt uten tydelige forsider og baksider for å oppnå kvartalsfølelse og gatestruktur med likeverdige fasader og sammenheng.

Coopbyggets fotavtrykk gir varierte vinkler og volumer som det er spilt videre på i fasadeuttrykk og takavslutninger. Konseptet er videre forsterket ved at reflekterende plater med fargespill er montert utenpå sandwichelementene på deler av fasadene for å skape definisjon. Mønsteret som disse platene danner, kan leses som et fiskemønster, en hentydning til kommunens enorme verdiskaping innenfor fiskeindustri og byggets relasjon til næringsmiddel.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid både med oppdragsgiver, totalentreprenør og de tekniske fagene, noe som har gjort at de store utfordringene har vært unngått, sier Mette Rakner.

Stålbygg

Bygget ligger på Storebø, sentralt plassert på Austevoll. Grunnen består av fjell og det er sprengt ut cirka 1.500 kubikkmeter faste masser. Under bygget er det lagt radonduk.

Bygget har tilnærmet rektangulær form. Bærende konstruksjon er i stål. Mellom første og andre etasje er det brukt hulldekker som etasjeskiller. Taket, som har svakt fall, består av isolerte og lettakelementer tekket med folie. Ytterveggene består av isolerte sandwichelementer. Ved hovedinngangen er elementene kledd med fasadeplater. I butikk og lager er det stålglattet betonggulv. Butikken har åpen himling.

Bygget har materialer og løsninger som gir enkelt og rimelig vedlikehold og renhold. Det er brystning av betong langs ytterveggene både utvendig og innvendig. Platekledningen er tilnærmet vedlikeholdsfri. Alle vinduer har selvrensende glass og aluminiumskarmer.

Det er 24 cm steinull i sandwichelementene og i snitt 55 cm isolasjon i taket. Hele bygget har universell utforming.

Da aktiviteten var på topp var 25 personer med. Bygget er ført opp uten fraværsskader.

Utnytter overskuddsvarme

Coop Storebøs nybygg er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer via ventilasjonsanleggene med overskuddsvarme fra kjøle- og fryseanlegg. Kjøling skjer også bia ventilasjon. Ventilasjonen er balansert og har varmegjenvinning. Bygget er i energiklasse B.


Flere prosjekter