Daglig leder Johannes Gullbrå i Constructa Entreprenør AS.

Constructa Entreprenør ISO-sertifisert

Entreprenørselskapet er sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001.

Daglig leder Johannes Gullbrå i Constructa Entreprenør AS forteller at i mars 2019 gjennomførte entreprenørselskapet en intern revisjon av hele styringssystemet.

– Vi fikk hjelp av Wergeland Bedriftsutvikling til å se på innholdet i styringssystemet opp mot ISO 9001 og ISO 14001. Videre ble det utarbeidet en oversikt over mangler i systemet for oppnåelse av ISO-sertifisering. I etterkant av revisjonen har det blitt arbeidet kontinuerlig for å utbedre styringssystemet vårt og våre rutiner. Det har blant annet blitt sett på vurdering av leverandører, våre kunder, blitt utarbeidet diverse analyser og prosesskart som synliggjør Constructa Entreprenør sin virksomhet og påvirkning, utbedring av diverse prosedyrer og instrukser og evaluering av gjennomførte prosjekter. Kort fortalt har vi gjennomgått hele Constructa Entreprenørs virksomhet fra tilbud til gjennomføring av prosjekt, med tilhørende støttefunksjoner som personal, økonomi, HMS, IT, lager og så videre, sier Gullbrå.

Ny revisjon ble utført i oktober 2019 av Dovre Sertifisering. Her ble det utarbeidet en ny rapport med avvik og forbedringsforslag.

– Etter mye arbeid frem mot jul, har vi nå fått lukket de avvikene som ble funnet og fått tildelt sertifisering for både kvalitetsledelse og miljøledelse. Oppdatering av styringssystemet vil pågå ut mars. Egen plan for opplæring kommer, sier Gullbrå.

Han sier at ISO 9001 er en anerkjent sertifisering innenfor kvalitetsledelse.

– Ved å være sertifisert etter denne standarden, viser vi at vi arbeider kontinuerlig med styringssystemet vårt. Standarden er prosessorientert og sier noe om hvordan vi skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som er gjeldende. Standarden er basert på sju prinsipper for kvalitetsledelse: kundefokus, lederskap, menneskers engasjement, prosesstankegang, forbedring, bevisbasert beslutningstaking og relasjonsledelse. ISO 14001 er en anerkjent sertifisering innenfor miljøledelse. Standarden er basert på kontinuerlig forbedring og overholdelse av regelverk, sier Gullbrå.

Ifølge Gullbrå vil en ISO-sertifisering innenfor kvalitetsledelse og miljøledelse være et kvalitetsstempel for Constructa Entreprenør.

– Sertifiseringene er bevis på at vi arbeider kontinuerlig med forbedring og er et spesielt godt verktøy for å redusere feil, sier Gullbrå.