Hans Kristian Seterlund

Consto økte omsetningen og styrket resultatet i 2017

Entreprenørkonsernet Consto fikk en samlet omsetning i 2017 på 5.655 millioner kroner, en økning på 1.455 millioner kroner fra 2016. Resultatet før skatt ble 248 millioner kroner (161 mill. kr) som gir en resultatgrad på 4,4 prosent. 

- Vi er fornøyd med Constos samlede volum og resultat i 2017, sier adm. direktør Hans Kristian Seterlund. Ved årsskiftet var ordrereserven ca. 5 mrd. kroner.
Entreprenøromsetningen fordeler seg slik:
Norge 4.100 millioner kroner (3.532 mill. kr) - Sverige 1.567 millioner kroner (470 mill. kr).

Fortsatt høy aktivitet i bygg
Hans Kristian Seterlund tror på en fortsatt høy aktivitet i det norske byggmarkedet.
- Usikkerheten knytter seg først og fremst til utviklingen i boligmarkedet, der signalene går i litt ulik retning. Vi er også spent på konsekvensene for norsk næringsliv i en eventuell fullskala global handelskrig, fremholder Seterlund.

- Consto har de siste årene satset på å øke andelen offentlige prosjekter og ROT-markedet, det har vært en vellykket strategi. Consto er nå posisjonert i alle fylker, og jeg føler vi har god dekning for å si at Consto er en landsdekkende entreprenør, fastslår Seterlund. Siste Consto-etablering er i Sogn og Fjordane med Florø som hovedbase.

God vekst i Anlegg
Consto gikk inn i anleggsmarkedet for to år siden og har nå etablert seg på Østlandet og i Nord-Norge. 

- Vi er i gang med å bygge opp en solid anleggsorganisasjon og vil de neste tre årene øke både omsetning og geografisk tilstedeværelse i Norge, fremholder Consto-sjefen.

Konsoliderer Sverige
I Sverige har Consto etablert Consto AB som konsernselskap. Virksomheten er foreløpig konsentrert i aksen Karlstad (Värmland) Stockholm. 

- I vårt første hele driftsår har vi volummessig hatt en kraftig vekst. Nå vil vi bruke inneværende år til å konsolidere og legge en strategi for videre geografisk ekspansjon i Sverige, fastslår Hans Kristian Seterlund.

Fra 1. desember 2016 inngår entreprenørkonsernet Consto AS i Consto Holding AS sammen med eiendomsselskapet, Barlindhaug Eiendom AS.