Slik blir de nye boligbyggene på Dalgård i Trondheim. Illustrasjon: Barlindhaug Eiendom
Slik blir de nye boligbyggene på Dalgård i Trondheim. Illustrasjon: Barlindhaug Eiendom

Consto Midt-Norge skal bygge 115 leiligheter i Trondheim

Consto Midt‐Norge har inngått avtale med utbyggingsselskapet Wigen Bolig AS om bygging av 115 leiligheter og nærsenter på Dalgård i Trondheim.

Kontraktssum for Consto Midt‐Norge er 420 millioner kroner inkludert merverdiavgift, og arbeidet gjennomføres i totalentreprise.

Prosjektet har ifølge en pressemelding høye miljøambisjoner og finansieres med grønt byggelån. Det ble tidlig besluttet at prosjektet skal miljøsertifiseres i henhold til BREEAM‐NOR Very Good, og  gjennomføres på fossilfri byggeplass.

– Consto har tatt våre ambisjoner på alvor, og vi ser frem til at prosjektet nå blir realisert, sier regionsjef Marte Skistad Ødegaard i Barlindhaug Eiendom i pressemeldingen.

De står for utvikling og prosjektledelse av prosjektet, og eier Wigen Bolig AS.

Området på cirka 11 mål besto tidligere av en eldre nærbutikk, parkeringsplass og tre bolighus. Bebyggelsen er nå revet og utgraving av tomten er i gang.

Leilighetene som selges varierer i størrelse fra toroms på 36 kvadratmeter til fireroms på 130 kvadratmeter, fordelt på fire boligblokker. Mellom blokkene blir det et større uteområde og i kjelleren blir det parkeringsanlegg.

I første plan blir det næringsarealer som er solgt til Coop Norge Eiendom. De første leilighetskjøperne flytter inn sommeren 2024.

I alt 31 av 46 leiligheter i første byggetrinn er solgt så langt. Salget av andre byggetrinn, bestående av 37 leiligheter, er i gang og bygging igangsettes i løpet av året.

Prosjektet er en del av en transformasjon av totalt 14 mål eiendom på Dalgård, hvor første byggetrinn bestående av 14 rekkehus er i ferd med å ferdigstilles. Også der er Consto Midt‐Norge totalentreprenør for utbyggingsselskapet Wigen Bolig.