Fra det pågående arbeidet på byggeplassen. Foto: Consto
Fra det pågående arbeidet på byggeplassen. Foto: Consto

Consto med oppdrag for Statnett

Consto utfører grunn- og betongarbeidet i utvidelsen av Moskog Transformatorstasjon i Vestland. Arbeidet utføres som en fossilfri byggeplass.

I november 2021 startet Consto Anlegg Midt AS og Consto Anlegg Vest AS samarbeidet om prosjektet Moskog Transformatorstasjon for oppdragsgiver Statnett.

– Statnett er en stor og viktig kunde for Consto og vi takker for tilliten vi har fått, sier daglig leder i Consto Anlegg Midt, Alexander Korssund, i en pressemelding.

Bakgrunnen for utvidelsen av transformatorstasjonen er utbyggingen av den 30 mil lange kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal. Dette var i sin tid Statnetts hittil største kraftledningsprosjekt i Norge, og skal bidra til bedre forsyningssikkerhet, samt økt overføringskapasitet mellom Midt- og Vestlandet.

Nå skal transformeringskapasiteten i Moskog Transformatorstasjon økes for å knytte til konsesjonsgitt kraftproduksjon.

– Statnett har stilt krav til at arbeidet på anleggsplassen skal utføres fossilfritt, og prosjektet passer dermed godt inn i Consto sine miljøambisjoner. Prosjektet gjennomføres som en hovedentreprise, og kontraktsummen er i underkant av 20 millioner kroner. Grunn- og betongarbeidene for fundamenter og tilhørende transformatorsjakt må være klare når den nye transformatoren skal monteres i juli 2022, heter det i meldingen.