Ill. Consto/Øystein Thommesen AS

Ill. Consto/Øystein Thommesen AS

Consto bygger ny fabrikk for Åkra Sjømat

Consto har inngått kontrakt om utvikling og bygging av ny fabrikk for produksjon til sjømatnæringen på Husøy i Karmøy kommune.

– Åkra Sjømat AS, som skal inn i den nye fabrikken, eies av Conchilia AS. Fabrikken på 3.000 kvadratmeter blir Conchilias mest moderne og effektive fabrikk for produksjon av sjømat, og den meste moderne krabbefabrikken i Norge, heter det i en pressemelding.

– Ledelsen og ansatte i Åkra Sjømat har over lang tid gjort en fremragende innsats og har skapt gode resultater. Investeringsbeslutningen er en direkte konsekvens av dette, sier administrerende direktør i Conchilia, Anton Fjeldvær, i meldingen.

Utbyggingsavtalen er inngått med Karcon, som skal leie ut lokalene til Åkra Sjømat. Karcon er et eiendomsselskap som er 50/50 eid av Karmsund Havn og Conchilia. Avtalen innebærer et arbeidsfellesskap mellom Karcon, Åkra Sjømat og Consto, der Consto har ansvaret for den byggetekniske leveransen, mens Åkra Sjømat har ansvaret for maskiner og utstyr til produksjon.

Consto har fått totalansvaret for samspillsfasen (design og utvikling) og prosjektering og bygging av fabrikkbygninger, samt koordinering av prosessutstyr i samarbeid med Åkra Sjømat.

– Dette er et viktig prosjekt for sjømatnæringen i Norge, og Consto ønsker å bidra til utviklingen av denne industrien. Vi takker for tilliten og ser frem til å kunne levere de beste lokaler for å kunne drive en effektiv og lønnsom produksjon, sier Are-Magne Kregnes, prosjektsjef i Consto Midt-Norge AS, Consto-selskapet som har fått oppdraget.

– Byggingen av den nye fabrikken vil søke bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Blant annet legges det opp til solcellepanel på taket, og enkelte av maskinene i fabrikken vil bli drevet på biogass.

Bygningsarbeidene er startet og den nye fabrikken skal stå ferdig juni 2023.