OSLO 20080218: Byggeplass. Bygningsarbeider. Hammer. Verktøy. Akerselva Atrium. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIXJarl Fr. Erichsen NTB scanpix

Comfort-bedrift boikotter Telemarks- og Skienmodellen

Comfort Gran VVS i Revetal mener Telemarks- og Skienmodellen tolkes for strengt, og vil ikke lenger gi tilbud på prosjekter som følger innkjøpsmodellene.

– Vi er generelt positive til innkjøpsmodellene, men vi mener at kommunene bør åpne mer opp for muligheten til å bruke innleid arbeidskraft, så lenge underleverandørene tilfredsstiller alle krav om lønn, skatt og boforhold for sine ansatte, sier Henriette Sørebø, prosjektleder hos Comfort Gran VVS i Revetal i en pressemelding.

De siste årene har flere norske kommuner tatt i bruk modeller som strammer inn på kravene for innkjøp av kommunale tjenester. Målet er å hindre sosial dumping. Telemarksmodellen, Skienmodellen og Oslomodellen er blant innkjøpsmodellene med strengest krav.

Comfort Gran VVS i Revetal mener imidlertid at innkjøpsmodellene tolkes for strengt, og at spesielt kravene til innleid arbeidskraft og antall ledd underleverandører byr på problemer.

De vil derfor unngå å gi tilbud i prosjekter som følger Telemarks- og Skienmodellen

– Under byggingen av Bamble ungdomsskole møtte vi på utfordringer da vi skulle søke om å hente inn ekstern arbeidskraft fra Adecco. Kommunen avslo søknaden, med den begrunnelse at våre kapasitetsutfordringer ikke var gode nok og at vi burde tatt høyde for dette før vi gikk inn i prosjektet. Til tross for at vi begrunnet hvorfor vi trengte de ekstra hendene, fikk vi ikke lov til å leie inn flere folk, sier Sørebø.

Alltid behov for innleid arbeidskraft

Ifølge Telemarks- og Skienmodellen er det kun lov til å ta inn én underleverandør. Dersom man vil ha flere underleverandører må man gjennom en omfattende søknadsprosess.

– Stengte skoler og karanteneplikt har gjort det utfordrende for oss å bemanne prosjektene. Vi har rett og slett ikke hatt tilgang på nok folk. Kommunen godkjente til slutt søknaden, men den eneste årsaken til det var at de så at vi ikke kom til å rekke prosjektet sin tidsfrist, forklarer Sørebø.

Sørebø forteller at innkjøpsmodellene gir inntrykk av at tilbydere kan søke om ekstra arbeidskraft, så lenge de bruker seriøse firmaer og begrunner behovet.

– I store prosjekter trenger vi ofte flere folk, og da er vi helt avhengige av å hente kapasitet eksternt. Vi kan ikke alltid forutse når prosjektene kommer i gang og reguleringsplaner medfører endringer i prosjekter. Det vil alltid være behov for innleid arbeidskraft, sier Sørebø.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kari Øgle Kjensberg, administrerende direktør i Comfort-Kjeden, bekrefter i pressemeldingen at noen av Comfort-kjedens medlemmer opplever utfordringer knyttet til de ulike innkjøpsmodellene.

– Vi mener at det er viktig med et regelverk som reduserer risikoen for sosial dumping, men regelverket slik det er i dag har noen svakheter. Dette har kommet særlig til syne nå som deler av landet har blitt satt på vent som følge av korona, sier Kjensberg.