Clarion Hotel The Edge

Daglig leder i byggherre Pellerin, Kenneth Bless.Prosjektsjef i totalentreprenør HENT, Kaj Jacobsen.

13 etasjer høyt, med skarpe kanter og lyse flater, er Clarion Hotel The Edge et nytt og moderne tilskudd i Tromsø. Som første A-merkede hotell nord for Trondheim, fullt av kunst og blottet for standard artikler, har lista for hoteller blitt betraktelig hevet.

Fakta

Sted: Tromsø

Prosjekttype: Hotell

Entreprisekostnad eks mva:
354,4 millioner kroner

Bruttoareal: 13.800 kvm

Byggherreombud:
Aspelin Ramm og Pellerin

Totalentreprenør: HENT

Arkitekt: Niels Torp

Interiørarkitekt:
Schmidt Hammer Lassen Architects

Landskapsarkitekt:
Steinsvik Arkitektkontor

Rådgivere: RI-Geo: Multiconsult l RI-B: Høyer Finseth og Nordland Teknikk l RI-E: J. M. Hansen Installasjon l RI-Brann og Energi: Sweco l RI-Aku: Cowi

Underentreprenører/leverandører: Utomhus: A. Markussen l Rivning: AF Decom l Boring og saging: All Service l Smed: Alu Metallgroup l Blikken-
slager: Blikkenslager Tom Dreyer l Boring: Båsum Boring Trøndelag l Råbygg: Con-Form l Maling, tepper og belegg: Edvardsson l VVS: VVS og Sprinkler l Branntetting: Firesafe l Gulvlegging: Gulv-Teknikk l Heis: Kone l Lås og belslag: Låsgruppen l Murerarbeider: Mur & Puss l Kjøkken: Myhrvold Storkjøkken l Vinduer: Netglass l Dører: Nordic Door l Oppmåling: Nordnorsk Byggekontroll l Baderomskabiner: Part l Stålkonstruksjoner: Skanska l Gulvstøp: Solli Gulvstøping l Tak-
tekking: Svein M Jentoft l Himlinger: Systembyggerne l Tømrerarbeider: Østerås Bygg l Elektro: JM Hansen l Parkett: ABS Pargettgruppen l Foldevegger: Mobile vegger l Granitt: Norheim Naturstein l Flisarbeider: Mur og Flis l Fasadevaskere: Noracon

287 rom, en håndfull møte-
rom, fellesarealer og en konferansesal som kan romme mellom 1.000 og 1.500 mennesker står fiks ferdig, fordelt på 13 etasjer i Tromsø. Etasjene går, i kjent hotellstil, fra 0 til 12 for å unngå ulykkestallet 13, og det ser ut som om både lykken og publikum smiler til The Edge.

Selv om prosjektet ikke har vært uten utfordringer, sto det luksuriøse Tromsø-hotellet ferdig helt etter skjema, og åpningen klokken 12, torsdag 1. mai kunne gjennomføres med brask og bram.

Prosjektsjef i totalentrep-
renør HENT, Kaj Jacobsen, forteller at prosjektet ble et kappløp frem mot åpnings-
dato, men at man hadde god kontroll.

– Det var hektisk. Det har jo vært en del utfordringer underveis, men vi åpnet
til avtalt tid, og det er vi strålende fornøyde med, sier han.

En ny vri

Rent teknisk har The Edge vært utfordrende, både med tanke på materialer, konstruksjon og logistikk. Utformingsmessig har bygg-
herre Pellerin og total-entreprenør HENT strukket seg langt for å realisere arkitekt Niels Torps visjon, hvilket har resultert i et unikt og spennende, men krevende bygg.

– Det er, for eksempel, ikke en eneste sjakt som går sammen-hengende gjennom bygget. Hele bygningskroppen vrir seg oppover, forteller Jacobsen.

Også fasaden, bestående av flere forskjellige komposittelementer og glass, vrir og vender på seg, og gir et oppbrutt, isaktig uttrykk.

– Her er det ikke bare å sette opp stillas, sier prosjektsjefen med et smil.

Kant i kant
I september 2012 startet HENT betongarbeider på The Edge, etter en måneds tid med rivning av eksisterende bebyggelse. På tre av fire sider på den smale tomten har hotellet svært nære naboer, og enkelte steder strekker også hotellet seg inn i den eksisterende bebyggelsen rundt. På den eneste åpne siden er det bare meter til vannkanten.

– Vi har hatt et område på omtrent 150 kvadratmeter for rigg og lager. Derfor har vi måttet ha veldig koll på hvilke varer som kommer når, og god planlegging med underentreprenørene på når de har fått lov til å få de forskjellige materialene på plass, sier Jacobsen.

Prosjektsjefen forteller at detaljert og god planlegging har vært helt avgjørende for prosjektet, og at BIM har blitt brukt flittig i alle ledd.

– I enkelte tilfeller har vi måttet ta med PCene våre ut på bygget for å dobbeltsjekke enkelte koblinger. HENT har kommet langt på BIMing av bygg, og vi har 14-15 heltidsansatte BIM-teknikere i bedriften. I kombinasjon med «lean construc-tion» gir dette gode resultater, sier han.

Solid samarbeid
Foruten god planlegging, trekker Jacobsen frem godt samarbeid i prosjekteringen som en nøkkelfaktor i at Petter Stordalen kunne holde løftet sitt om åpning 1. mai.

– Vi har hatt et ekstremt godt samarbeid med byggherre Gunnar Oveland i Aspelin Ramm og Kenneth Bless i Pellerin. De har vært lidenskaplig interesserte i prosjektet, og vært tydelige i sine visjoner. Uten dette samarbeidet, hadde vi ikke vært i stand til å bli ferdige til tiden, forteller Jacobsen.

Det er omtrent 12 meter ned til grunnfjellet under hotellet, og The Edge hviler på 368 peler, som til sammen utgjør over fire kilometer. Konferanse- og konsertsalen i første etasje på hotellet er helt søyleløst, og støttes av noen enorme stålfagverk, som enkelte steder også er fylt med betong. Stålet alene veier omtrent 150 tonn.

Salen er omtrent 1.000 kvadratmeter stor, og har vegger kled i trespiler for akustiske og visuelle hensyn.

– Dette er Tromsøs største konferansesal, forteller daglig leder i byggherre Pellerin, Kenneth Bless.

Bless understreker også verdien av et godt samarbeid mellom medbyggherre Aspelin Ramm, Pellerin og HENT.

– De har vært løsningsorienterte, og har virkelig ønsket å levere et flott bygg. Her vil jeg spesielt trekke frem HENTs prosjektsjef Kaj Jacobsen. Det har vært en fantastisk reise, sier han.

Nummer én

Pellerin-sjefen forteller at man tidlig bestemte seg for et skyhøyt ambisjonsnivå på The Edge. Med involvering av arkitekt Niels Torp, og en sterk satsing på å gjøre virkelighet ut av visjon på en så tro måte som mulig, har Pellerin og Aspelin Ramm hatt ett hovedmål for øye.

– Vi har hele tiden vært ute etter å skape det nye nummer én-hotellet i Tromsø. Det har vi fått til, forteller Bless.

Med The Edge har byggherrene på prosjektet satt en ny topp-
standard i Nord-Norges hovedstad.

– Det er et enestående bygg, og noe av det råeste som er bygd av private i Nord-Norge. Etter vår oppfatning er dette et av landets aller, aller beste hoteller med tanke på uttrykket, kvaliteten, skreddersømmen og et unikt fellesareal med overlappende funksjoner. Både bygningsmessig, interiørmessig og energimessig la vi lista høyt fra begynnelsen av. Vi har hatt veldig fokus på å vise vinnerforslaget til Niels Torp respekt. Schmidt Hammer Lassen Archtects har også vært inne på interiør, og sluttresultatet er temmelig unikt, sier Bless.

Bless uttaler at han håper hotellet også blir til glede for Tromsøs befolkning, både som en del av bybildet, som en kulturarena og et møtested.

God nabo

Arkitekt Niels Torps vinnerforslag til The Edge har blitt realisert på en måte som har vært svært tro til originalforslaget. Til Bygge-industrien uttaler Torp selv at det har vært en utfordrende og morsom oppgave å tegne signalbygget.

– Da vi deltok i konkurransen, måtte vi samle temmelig mange forskjellige ting i ett helhetlig bygg. Vi var på jakt etter et uttrykk som kunne være gjenkjennelig for byen Tromsø, og så veldig fort forholdet til Ishavskatedralen som ligger på andre siden av sundet. Arbeidstittelen til prosjektet var Halvbroren, og man skjønner øyeblikkelig at det er et slektskap mellom de to byggene, forteller Niels Torp entusiastisk.

I sin egen beskrivelse trekker arkitektkontoret frem bruken av trekantformer og hvite flater som et nikk til kirken. Men volumene og farger er også inspirert av den arktiske tomten, skriver Niels Torp. Tema har vært is og snø, den skarpe geologien i fjellene, vannoverflater og også båter og skip på havna. Fasadene er sammensatt av materialer som reflekterer lys og skygger på forskjellige måter, og med Tromsøs naturlig lave sollys, får man en dramatisk effekt i The Edge. Vinklene i fasaden speiler forskjellige deler av himmelen, og fremhever det varierte fargespillet på den arktiske himmelen.

Også det utvidede nabo- og slektskapet i Tromsø har kommet til uttrykk i The Edge.

– Tromsø er en morsom by satt sammen av mange forskjellige muntre bygninger som danner et variert bilde, både dimen-sjonsmessig, formmessig og fargemessig. Jeg håper at folk synes det er ålreit, spesielt og ikke minst morsomt, og jeg håper at jeg ikke har endret byen for mye, men at bygget finner sin plass i Tromsø, sier han.


Flere prosjekter