Fra kontraktsigneringen fredag 16. august: F.v.: Roger Gjendem (byggeleder, Statens vegvesen) og Olav Megrund (prosjektleder, Statens vegvesen), Andreas Andenæs (daglig leder), Kristian Marstein Brøste (prosjektleder) og Leif Karstein Myrstad - alle tre i Christie & Opsahl AS. Foto: Anniken Westad, Statens vegvesen

Christie & Opsahl skal oppgradere og bygge nye ferjekaier på Halsa og Kanestraum

Statens vegvesen har inngått avtale med entreprenør Christie & Opsahl AS for oppgradering av ferjekaiene på E39-sambandet mellom Halsa og Kanestraum.

Arbeidene gjøres for å kunne ta i bruk nullutslippsferjer fra 1. januar 2021.

Kontraktssummen er på 139 millioner kroner (uten mva).

- Vi starter på Kanestraum i begynnelsen av september, og på Halsa i begynnelsen av oktober. Det blir med andre ord byggeaktivitet på begge sider samtidig, men ferjene vil fortsette å gå som normalt i anleggsperioden, sier prosjektleder Olav Megrund i Statens vegvesen til vegvesen.no.

- Få endringer for trafikantene
Anleggsarbeidet vil ikke føre til endringer for trafikantene, bortsett fra mindre justeringer i av- og påkjøringen til ferja. På Halsa skal hovedkaia (nordkaia) utvides og forlenges, og frem til den står ferdig til våren vil trafikken gå via sørkaia. På Kanestraum vil ferja legge seg til ved midlertidige konstruksjoner i byggetiden, først på nordsiden og i siste fase på sørsiden. Oppstillingsfeltene vil være de samme som i dag.

Skal utbedre landområdet på Kanestraum

En kai vil stå ferdig på hver side av sambandet før 1. januar 2021. Arbeidet vil deretter fortsette en periode frem mot ferdigstilling sommeren 2021.

- Vi skal også bygge om på landområdet på Kanestraum. Dette arbeidet er ikke en del av denne kontrakten, men vil bli lyst ut som en egen entreprise med planlagt oppstart mot slutten av anleggsperioden i 2021, sier Megrund.