Charlottenlund videregående skole

Charlottenlund videregående skole

Sted: Charlottenlund, Trondheim

Prosjekttype: Nybygg

Prosjektkostnad inkl mva, eks tomt: 497,8 millioner kroner

Bruttoareal: 21.351 kvm

Byggherre / prosjektledelse: Sør-Trøndelag fylkeskommune

Totalentreprenør: Reinertsen

Arkitekt: HUS Arkitekter

Landskapsarkitekt: Tegn3

Rådgivere: RIB: Reinertsen - RIV og RIEnergi: Sweco - RIE: Argon Elektro - RIAku: Cowi - RIBr: Tekøk - RIGeo og RIMiljø: NGI

Underentreprenører/leverandører: Riving: AF Decom - Grunnarbeider utomhus: BL Utomhus - Armering: Celsa Steel Service - Betong-
elementer: Spenncon - Stål, trapper og rekkverk: Trondheim Stål - Taktekking: Takservice - Vinduer: Lian Trevarefabrikk - Blikkenslager: Dahle Blikk - Innervegger i glass og alu: Skonto Plan LTD - Foldevegger og systemhimlinger: Acusto - Maling og gulvbelegg: Rosenborg Malerteam - Parkett: ABS Parkettgruppen - Rørlegger: K Lund - Elektro: Argon Elektro - Ventilasjon og automatikk: Hamstad - Lab.innredning: Kilab - Teleskoptribune: Skeie - Sportsutstyr: Scandi Sport - Sportsgulv: Unisport Scandiniavia - Kummer: Loe Rørprodukter - Porter, rullegitter og branngardiner: Kran og Portteknikk - Dører, lås og beslag: Roger Holm Prosjekt - Kjøkken: HTH - Byggevarer: XL Bygg - Avfallshåndtering: Retura TRV

Charlottenlund videregående skole er arbeidssted for 1.300 elever og 300 ansatte. De holder til i et flott, miljøvennlig og energieffektivt bygg.

Skolen er på 21.351 kvadratmeter fordelt på en sokkeletasje og tre regulære etasjer og et garasjeanlegg. Tiltakshaver er Sør-Trøndelag fylkes-
kommune. Bygget er tegnet av HUS Arkitekter og ført opp i samspill-
sentreprise av Reinertsen, etter at arkitekt og entreprenør vant en pris- og prosjektkonkurranse.

Prosjektkostnaden er 497,8 millioner kroner, noe som gir denne meget lave kvadratmeterprisen på 23.315 kroner. Prosjektet er ikke belastet tomte-
kostnader. Byggestart var i juni 2010. Skolen ble overlevert 2. desember 2011 og tatt i bruk i januar i år.

Sju utdanningsprogram
Charlottenlund vgs har sju utdan-
ningsprogram; Studiespesialisering, Musikk, dans og drama, Medier og kommunikasjon, Design og håndverk, Bygg og anleggsteknikk, Teknikk og industriell produksjon og Service og samferdsel. Skolen har også base for multifunksjonshemmede og avdeling for arbeidsopplæring i skolen, samt lokaler for en privat kjøreskole. Skolens primære nedslagsfelt er Østbyen og Midtbyen.

Bygge- og eiendomssjef Siri Koldaas i Sør-Trøndelag fylkeskommune forteller at Charlottenlund vgs erstatter to skoler som har slitt med svak søkning og som har holdt til i bygg med dårlig inneklima.

– Byggene hadde heller ikke universell utforming. Det er et bevisst valg av Sør-Trøndelag fylkeskommune å ha både studiespesialisering og yrkesfag ved samme skole. Ved Charlottenlund vgs skal det skapes et slagkraftig miljø i et nytt og moderne bygg der alle utdanningsprogrammer ligger inn mot et oversiktlig fellesareal. Store deler av bygget kan også brukes av lokalsamfunnet, blant annet flerbrukshallen, et auditorium, en frisørsalong, et utstillingsområde og uteområdene. Bygget har en logisk struktur med siktlinjer og kjerner. Det er ryddig og tilpasningsdyktig. Arkitekten har vært tro mot konseptet og entreprenøren har vært tro mot arkitekten.

I tillegg til vanlige klasserom har de ulike utdanningsprogrammene en rekke spesialrom. Bygg og anleggsteknikk og Teknikk og industriell produksjon deler en 2.700 kvadratmeter stor og 99 meter lang verkstedhall (der det skal monteres en skipsmotor på 800 kW). Avdelingen for Medier og kommunikasjon er blant landets største.

Gjennomgående gate
Charlottenlund vgs ligger på en 45 måls stor tomt i Brundalen rett øst for E6. Prosjektleder Rolf Bjarne Aune i Reinertsen forteller at grunnen består av stabil leire som har vært grei byggegrunn.

Bygget har en tilnærmet T-form. Det er plasstøpt betong opp til ringmur og bærende konstruksjon av betongelementer over den. Trappe- og heissjakter er plasstøpt. Taket er flatt, isolert og tekket med takbelegg. Fasadene består av fibersementplater og curtainwall utenpå luftet bindingsverk og glass. På gulvene er det flis med ledelinjer eller linoleum. De fleste innvendige veggene er i gips og stålstenger. Noen er i frilagt betong eller har spilekledning av furu. Det ble praktisert rent bygg under oppføringen. Vinduene er i aluminiumsbelagt tre. Glassfasadene er i aluminium.

Det går en gjennomgående gate i byggets fulle takhøyde fra sør til nord. Mot nord er det flott utsikt mot Trondheimsfjorden og Fosen-alpene. Gaten gjør det enkelt å orientere seg i bygget. Mange servicefunksjoner som kantine og informasjonsdisk ligger inntil gaten. Et amfi ligger midt i gaten. En flerbrukshall og et verkstedbygg liger i hver sin ende av bygget. Hele skolen har universell utforming. Det er lagt til rette for vider utbygging.

82 kWh
Prosjektleder Dag Morset i Sør-Trøndelag fylkeskommune forteller at bygget har vannbåren oppvarming basert på fjernvarme.

– Oppvarmingen skjer med radiatorer og gulvvarme. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 82 kWh. Det lave energiforbruket kommer delvis av en kompakt bygningskropp og god byggekvalitet.

Det er 40 cm isolasjon i taket og 30 cm i veggene. Vinduene har en U-verdi på 0,9, mens samlet U-verdi for vegger med vinduer er 0,49.

Trykktesting viser en luftveksling per time på 0,4. Det er under kravene til passivhus. Bygget har balansert ventilasjon og 18 ventilasjonsaggregater med effektiv varmegjenvinning (85 prosent). Bygget har sentral driftskontroll. Det er sprinklet med unntak av flerbrukshallen. Sorteringsgraden for bygg avfall er 85 prosent.

Bygget har et godt klimaskall uten kuldebroer. Det er brukt lavemitterende materialer. Mange av rommene har stor takhøyde og godt med dagslys. De balanserte ventilasjonsanleggene har en utskiftning på inntil to liter per kvadratmeter per sekund. For å dempe støy har bygget utstrakt bruk av lydabsorberende plater. Et mindre areal har sentralstøvsuger. FDV dokumentasjonen angir hvordan de ulike materialene skal rengjøres.

Utenfor bygget er det en stor verkstedhall for verkstedsfagene, egne utearealer for multibasen, parkering for sykler, scootere og biler, to sandvolleybaner, en flerbruksbane, en kunstgressbane og en rullestolløype.

Godt samarbeid
Rolf Bjarne Aune forteller at byggingen har gått greit, til tross for at bygget er stort og inneholder mye avansert teknikk. – Vi har hatt et meget godt samarbeid med byggherre, arkitekt, rådgivere og underentreprenører. Det er sjelden at vi opplever at et samspillsprosjekt har fungert så godt.

Konseptet har vært så robust at det har tatt opp endringer underveis i byggeperioden på en god måte. Alle uavklarte endringskrav var avklart en måned før overlevering. Alle beslutningene har skjedd til rett tid, noe som har vært en kvalitet ved prosjektet. Den lave prosjektkostnaden på under 24.000 kroner kvadratmeter skyldes i stor grad de grep arkitekten var viktigste premissgiver for. Dag Morset har hatt kontor på brakkeriggen hos oss under hele byggeperioden.

Dag Morset sier det var positivt å sitte samme sted som Reinertsens prosjektledelse. – Det ga korte beslutningsveier og kan anbefales.

God kommunikasjon viktig
På spørsmål om hvilken kompetanseøkning prosjektet har gitt, svarer Rolf Bjarne Aune at han har hatt nyttige erfaringer fra samspillet med byggherren. – Vi har også hatt vellykket samarbeid med HUS Arkitekter og våre tekniske totalunderentreprenører tidligere og hadde lyst å jobbe med dem igjen. HUS Arkitekter skapte god arkitektur med produksjonsvennlige løsninger.

Siri Koldaas sier at prosjektet har bekreftet hvor viktig det er å ha god kompetanse i prosjektorganisasjonen for å lykkes. – En dyktig arkitekt er også meget viktig for sluttresultatet. Det er også meget viktig å ha egen prosjektleder og brukerkoordinering i egen regi. I dette prosjektet gjorde brukerne en kjempejobb med innspill og tilbakemeldinger. Det er viktig med god stemning i teamet og det har vi hatt her.

Dag Morset sier at det er smart å trekke entreprenør inn i prosessen så tidlig som mulig.

– Da får vi styrt prosjektet inn mot fornuftige løsninger. Det er også viktig å beskrive det vi vil ha på en entydig måte og sette av nok tid til samspillsperioden. Dette siste tar bort usikkerhet før oppstart.

Sivilarkitekt Øyvind Hegvik i HUS Arkitekter trekker frem hvor viktig det er med god kommunikasjon mellom aktørene. Fos oss som arkitekt har det vært viktig at vi kan forholde oss til en strukturert entreprenør som vet når de ønsker ting og som ikke overkjører oss.

Tekst og foto: Ådne Homleid


Flere prosjekter