Emil Dæhlin (fra venstre), Áigin Bakkehaug, Anton Aareønæs og Bjørn Atle Jacobsen. Mens de to første jobber i AS Oscar Sundquist, så jobber de to sistnevnte i Cermaq.
Emil Dæhlin (fra venstre), Áigin Bakkehaug, Anton Aareønæs og Bjørn Atle Jacobsen. Mens de to første jobber i AS Oscar Sundquist, så jobber de to sistnevnte i Cermaq.

Cermaq betaler entreprenør 130 millioner for grunn og infrastruktur til smoltanlegg

AS Oscar Sundquist har inngått kontrakt med Cermaq for bygging av grunn og infrastruktur til smoltanlegg. Kontrakten har en totalverdi på 130 millioner kroner uten merverdiavgift.