Centimetre fra flom i Bergen

Stormflo og springflo på samme tid gjorde at det bare var et par centimeter fra at sjøvannet flommet inn over kaier og havneområder i Bergen onsdag 15. januar.

Klokken 14:10 onsdag ble havnivået i Bergen målt til 221 centimeter over sjøkartnull. Det skyldes kombinasjonen av nylig fullmåne, lavtrykk og pålandsvind. Noen centimeter høyere vannstand og de lavest liggende stedene på Bryggen hadde blitt meget fuktige.